Μνημόνιο (τμήμα)του Dr. Kiselev της 25ης Μαρτίου 1932 για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στα Κολχοζ

Μνημόνιο (τμήμα)του Dr. Kiselev της 25ης Μαρτίου 1932 για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στα Κολχοζ

Μετάφραση

Top Secret

TO THE HEAD OF THE WESTERN SIBERIA REGIONAL BOARD OF HEALTH Comrade TRAKMAN.

Copy to POKROV REGIONAL COMMITTEE OF THE ALL-UNION COMMUNIST PARTY (Bosheviks), REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE and RUSSIAN COMMUNIST LEAGUE

MEMORANDUM

On the instructions of the Regional Committee of the All- Union Communist Party (Bolsheviks) issued to Kiselev on 24 March 1932 on the subject of finding hunger-caused illness, several families of the Kartsovskii village soviet were observed and the following was found: as stated by soviet chairman Comrade Sukhanov and secretary of the First Party Organization Comrade Medvedev, a series of written and oral statements from the kolkhozniks of this village, that they and their families suffer from starvation, were received.

The statements were made by the following people: Gorokhova Mariia, Pautova Malan’ia, Rogozina Irina, Logacheva Ustin’ia, and others. The soviet chairman, the secretary of the First Party Organization and other communists substantiate the fact that the kolkhozniks use animals that have died as food. Continue reading «Μνημόνιο (τμήμα)του Dr. Kiselev της 25ης Μαρτίου 1932 για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στα Κολχοζ»

Advertisements

USSR: Gulag TIME (in partnership with CNN) Posted Monday, Feb. 28, 1949


At Lake Success one day last week, Assistant Secretary of State Willard Thorp* announced that, by official U.S. estimate, Russia keeps between eight and 14 million people in slave labor camps. Semen Tsarapkin, Russia’s representative to ECOSOC (Economic and Social Council), coolly ignored the charge; no one else seemed to care either. The world had read too many statistics of death and misery.

Slim Blue Book. Next day the A.F.L., a non-governmental consultant to U.N., used a different method to get the facts across. It submitted a slim, blue-covered booklet containing the testimony of twelve men & women who had survived Russian slave labor camps. To read and interpret their story, the A.F.L. picked a veteran German socialist, tiny Toni Sender, whose renowned taunts of Nazi bigwigs had earned her the epithet «Mrs. Big Mouth.» Among the case histories she had gathered: Continue reading «USSR: Gulag TIME (in partnership with CNN) Posted Monday, Feb. 28, 1949»

USSR: Ordinary People and the Regime (ΕΣΣΔ: Κοινή Γνώμη και το καθεστώς)

USSR: Ordinary People and the Regime (ΕΣΣΔ: Κοινή Γνώμη και το καθεστώς)

Secret police and party reports from the Soviet Union of the thirties seem to have something fascinating for historians. The letters «NKVD» or «OGPU» appearing on archival files still anticipate sensational revelations and insights fundamentally correcting our prevailing views. Often enough, after a first feverish glimpse into the files, top-secret documents, which had been hidden for sixty years, turn out to contain banalities. Nevertheless, there can be exciting information, too. Let’s have a look at what Sarah Davies could extract from NKVD sources about popular opinion in Stalin’s Russia.

Davies’ book, based on her Oxford doctoral dissertation (1994), focuses on a formative period of Soviet history. The years 1934-41 witnessed both the Great Retreat from the cultural revolution to tradition and stability and the Great Terror, beginning after the murder of Kirov in December 1934. The study seeks to find out how ordinary people responded to the Great Retreat and the Terror. What was the effect of propaganda and repression? Were people keeping silent or was there any significant dissonant popular opinion in Stalin’s Russia? Continue reading «USSR: Ordinary People and the Regime (ΕΣΣΔ: Κοινή Γνώμη και το καθεστώς)»

Οι συνεχείς διασπάσεις και τα αδιέξοδα της Ελληνικής Αριστεράς

Οι συνεχείς διασπάσεις και τα αδιέξοδα της Ελληνικής Αριστεράς


• 1956 Διασπάται το ΚΚΕ και δημιουργείται η ΚΟΕ
• 1967 Διασπάται η ΚΟΕ και δημιουργείται η ΟΜΛΕ
• 1968 Δημιουργείται το ΚΚΕ εσωτ από τη μεγάλη διάσπαση του ΚΚΕ
• 1974 Ιδρύεται η ΟΚΔΕ που αντλεί την ιστορική της ρίζα στη διάσπαση του 1928 του ΚΚΕ

Continue reading «Οι συνεχείς διασπάσεις και τα αδιέξοδα της Ελληνικής Αριστεράς»

Commentary 9: On the Unscrupulous Nature of the Chinese Communist Party

Commentary 9: On the Unscrupulous Nature of the Chinese Communist Party

Police detain a Falun Gong protester in Tiananmen Square on Oct. 1, 2000. In January 2017, the Chinese regime appeared to publicly indicate that the persecution campaign remains an official policy. (AP Photo/Chien-min Chung)

By Epoch Times

 

Foreword

The communist movement, which made a big fanfare for over a century, has brought mankind only war, poverty, brutality, and dictatorship.

With the collapse of the Soviet Union and the Eastern European communist parties, this disastrous and outrageous drama finally entered its last stage at the end of the last century. No one, from the ordinary citizens to the general secretary of the CCP, believes in the myth of communism any more. Continue reading «Commentary 9: On the Unscrupulous Nature of the Chinese Communist Party»

Commentary 8: On How the Chinese Communist Party Is an Evil Cult

Commentary 8: On How the Chinese Communist Party Is an Evil Cult

 

Foreword

The collapse of the communist bloc headed by the Soviet Union in the early 1990s marked the failure of communism after almost a century. However, the CCP unexpectedly survived and still controls China, a nation with one-fifth of the world’s population. An unavoidable question arises: Is the CCP today still truly communist? Continue reading «Commentary 8: On How the Chinese Communist Party Is an Evil Cult»

Commentary 7: On the Chinese Communist Party’s History of Killing

Commentary 7: On the Chinese Communist Party’s History of Killing

By Epoch Times

 

The Nine Commentaries on the Communist Party were first published in November of 2004, followed quickly by an English translation. This series has led more than 115 million Chinese to renounce the communist party and its affiliated organizations, fostering an unprecedented peaceful movement for transformation and change in China. Here we republish the newly re-edited Nine Commentaries, linked to video and audio versions produced by our partner media, NTD Television and the SOH Radio Network. For the other Commentaries, please see the Table of Contents.

Foreword

The 55-year history of the CCP is written with blood and lies. The stories behind this bloody history are both extremely tragic and rarely known. Under the rule of the CCP, 60 to 80 million innocent Chinese people have been killed, leaving their broken families behind. Many people wonder why the CCP kills.

While the CCP recently suppressed protesting crowds in Hanyuan with gunshots [in November 2004] and continues its brutal persecution of Falun Gong practitioners, many people wonder whether they will ever see the day when the CCP will learn to speak with words rather than guns. Continue reading «Commentary 7: On the Chinese Communist Party’s History of Killing»