Εν ενεργεία… απόστρατοι


του Ανδρέα Κούτρα, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 11/9/2010

Αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των στρατιωτι­κών η οποία ενδέχεται να φθάσει και τα 8-10 χρόνια, σηματοδοτεί η θεσμοθέτηση της παράλληλης επετηρίδας στις Ένοπλες Δυνάμεις με το νέο νόμο περί υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρ­χίας των στελεχών. Αυξάνονται επίσης οι φόβοι για ενίσχυση και στο Στράτευμα παθογενειών που παρατηρούνται έντονα στο σύστη­μα λειτουργίας του Δημοσίου.  Για «γερασμένο» Στρατό κάνουν λόγο επιτελείς με αφορμή τη θέ­σπιση της παράλληλης επετηρίδας στην οποία θα εισέρχονται οι αξι­ωματικοί από βαθμό ανθυπολοχα­γού έως αντισυνταγματάρχη που θα έχουν κριθεί στο βαθμό που κα­τέχουν τρεις φορές «διατηρητέοι» και οι συνταγματάρχες-ταξίαρχοι που κρίνονται από την υπηρεσία ως «ευδοκίμως τερματίσαντες». Continue reading «Εν ενεργεία… απόστρατοι»

Advertisements

Ελληνικός Στρατός:Τα αδιέξοδα των ενδιάμεσων λύσεων

Ελληνικός Στρατός:Τα αδιέξοδα των ενδιάμεσων λύσεων

του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, 30/5/2009

Σε μία ατέρμονα διαδικασία αναζητήσεως λύσεων σε θέματα δομής δυνάμεων φαίνεται να έχει εμπλακεί  από το 2004 ο Ε.Σ. που, μετά την συνεχιζόμενη αναβολή εγκρίσεως από το ΚΥΣΕΑ της νέας του δομής, αναζητεί διέξοδο στο πρόβλημα προσφεύγοντας στις περίφημες ενδιάμεσες λύσεις.

Μετά το δημοσίευμα του ΚτΕ της 9.05.2009 σχετικά με τα προβλήματα της νέας δομής -που όπως προανεφέρθη δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το ΚΥΣΕΑ- και τα προβλήματα της  προωθούμενης ενδιάμεσης λύσεως, είχαμε μία ακόμη σύγκληση, στις αρχές της εβδομάδας, του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου με σκοπό την συζήτηση επί μίας νέας ενδιάμεσης λύσεως. Η νέα υπό συζήτηση ενδιάμεση λύση λειτουργεί και αυτή ως προπρασκευαστική διαδικασία για την υλοποίηση της νέας οργανώσεως-δημής του Ε.Σ., σε περίπτωση που το ΚΥΣΕΑ την εγκρίνει.

Η νέα προσπάθεια για αναζήτηση άλλης ενδιάμεσης λύσεως μοιάζει με προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου ή, για να το πούμε με άλλους όρους, με αγώνα να κερδιθεί ο πόλεμος στο τακτικό επίπεδο όταν η όλη στρατηγική είναι λάθος. Και τούτο διότι το κεντρικό σημείο του προβλήματος είναι απλά η έλλειψη προσωπικού που προήλθε από την καταστροφική  προ ετών μείωση της θητείας στους δώδεκα μήνες, η οποία οδηγεί στην μικρή επάνδρωση και όλα τα προβλήματα που αυτή προκαλεί  σε σχέση με την εκπαίδευση, την ετοιμότητα των σχηματισμών και μονάδων κ.λπ.

Το πρόβλημα κατ’αρχήν και κατ’εξοχήν πολιτικό, διότι άπτεται της διάρκειας της θητείας, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να το επιλύσει ο Στρατός. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούν να επικριθούν όλες οι ηγεσίες του από το 2004 και μετά, αυτό είναι ότι με τις εκάστοτε προτεινόμενες λύσεις δεν επέτυχαν να επιφέρουν ακόμη και τις οριακές βελτιώσεις που ήταν  σε θέση να  πραγματοποιήσουν. Και τούτο διότι αντί να γίνει μία συνεκτική προσπάθεια εξορθολογισμού της δομής του Στρατού, προτιμήθηκαν εμβαλωματικές λύσεις -γνωστές ως «ενδιάμεσες λύσεις»- οι οποίες ουσιαστικά  το μόνο που επέτυχαν ήταν να μειώσουν την ισχύ του Στρατού και να συντηρούν μία δύναμη στην οποία τα επίπεδα διοικήσεως (Σχηματισμοί) και οι εξ αυτών απορρέοντας στρατηγοί και εν γένει ανώτατοι  αξιωματικοί σε λίγο θα είναι πιο πολλοί από τους στρατιώτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η νέα ενδιάμεση λύση προβλέπει τα εξής:

-Υλοποίηση της 1ης φάσεως εισαγωγής του τετραγωνικού σχήματος στης Μηχανοκίνητες και Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες (π.χ., υπαγωγή της 34 ΕΜΑ της 34ης Μ/Κ ταξιαρχίας στην 33ης Μ/Κ ταξιαρχία, και του 526 Μ/Κ Τάγματος Πεζικού στην ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένη ταξιαρχία. Σημ.: Αλλες αλλαγές παραλείπονται για ευνόητους λόγους).

-Σταδιακή μείωση των στρατηγικών εφεδρειών, με κατάργηση της 34ης Μ/Κ ταξιαρχίας και μίας ακόμη τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, των οποίων το μέγιστο μέρος των δυνάμεών τους καθίσταται ανενεργό στη παρούσα φάση.

-Για την εξασφάλιση υψηλής επανδρώσεως (άνω του 80%) σε ορισμένες μονάδες, ώστε να δημιουργηθούν δυνατότητες αμέσως αντιδράσεως,  ένας σημαντικός αριθμός μονάδων σχηματισμών κρίσιμων τομέων, από βορρά προς νότο γίνονται ημιενεργές (μεταξύ αυτών αριθμός Μ/Κ ταγμάτων πεζικού, μοίρες αυτοκινούμενου πυροβολικού κ.λπ.).

Ορισμένα ερωτήματα επί των ανωτέρω:

α) Σε περίπτωση κρίσεως και ανάγκης για άμεση αντίδραση, εναντίον ενός αντιπάλου με επάνδρωση άνω του 100% και έχοντος την πρωτοβουλία της δημιουργίας κρίσεως, πότε θα υπάρχει χρονικά η εκ μέρους μας δυνατότητα αντιμετωπίσεως των επιθετικών ενεργειών του αντιπάλου;

β) Εχει υπολογισθεί ο απαιτούμενος χρόνος συμπληρώσεως και προετοιμασίας για επιχειρήσεις μίας μηχανοκίνητης ημιενεργού μονάδος;

γ) Εχουν ληφθεί υπ’όψιν οι απαιτήσεις συντηρήσεως του βαρέος υλικού των ημινεργών μονάδων; Ομοίως, έχουν μελετηθεί οι δουλείες και λοιπές υποχρεώσεις των μονάδων που θα γίνουν ημιενεργές και το γεγονός ότι το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων θα χρεωθεί σε μονάδες με υψηλή επάνδρωση, με συνέπειες δυσμενείς για την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τελευταίων; Γιατί δεν κλείνουν τουλάχιστον 25 από τα υπάρχοντα 33 κέντρα εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων; Γιατί δεν καλύφθηκαν τα σημαντικά κενά που υπάρχουν σε υπαλλήλους, (τεχνίτες, εργάτες, αποθηκάριοι κ.λπ.) με αποτέλεσμα αυτά να καλύπτονται τώρα από στρατιωτικό προσωπικό;

δ) Γιατί δεν έγινε καμία προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εκτεταμένου  και προσανατολισμένου ακόμη στα πρότυπα και την νοοτροπία των αποστολών της περιόδου του ψυχρού πολέμου συστήματος Διοικητικής Μερίμνης, που απορροφά  σημαντικό προσωπικό εις βάρος των επιχειρησιακών μονάδων;

ε) Να προσθέσουμε στα παραπάνω και την παρατήρηση ότι μονάδες σχηματισμών που μετέχουν σε ειδικά σχέδια μετατρέπονται σε ημιενεργές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ικανότητά τους για άμεση αντίδραση.

Εν όψει της ευαίσθητης φύσεως του θέματος, η στήλη δεν βρίσκει σκόπιμο να αναφέρει περισσότερα παραδείγματα μονάδων ή να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Επανέρχεται, όμως, για μία ακόμη φορά στο θέμα της ανάγκης για την δημιουργία μίας απλής και «σφιχτής» δομής, την οποία είχε παρουσιάσει προ μηνών η στήλη, χωρίς του πολυάριθμους μείζονες σχηματισμούς και το πλήθος των στρατηγών που τις επανδρώνουν, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τελευταίο την ΑΣΔΥΣ, που διέθετει σήμερα 1 αντιστράτηγο και 6 υποστρατήγους.

Διακλαδικότητα και Πληροφορική

Διακλαδικότητα και Πληροφορική

του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, 28-2-2008

Μια ακόμη απόπειρα για την προώθηση της διακλαδικότητας κατά ένα μικρό βήμα, που αυτή τη φορά α­φορούσε τη δημιουργία ενός διακλαδικού σώματος Πληροφορικής, φαίνεται να είχε και αυτό την ίδια τύχη με αρκετά άλλα προηγούμενα.

Η εισαγωγή της πληροφορικής στις Ελληνικές Ένο­πλες Δυνάμεις αποτελεί από μόνη της μία λυπηρή ιστο­ρία. Η πρώτη απόφαση ιδρύσεως κλάδου Πληροφορικής στον Στρατό Ξηρός έγινε το 1993, με ταυτόχρονη απόφαση για επέκταση του θεσμού και οπούς δυο άλλους Κλά­δους (η οποία, βέβαια, ουδέποτε έγινε λόγω των γνωστών μικροσυντεχνιακών αντιλήψεων).

Με καθυστέρηση 5 ετών, το σώμα Πληροφορι­κής ιδρύεται τελικά στον Στρατό το 1998 και περιλαμ­βάνει και την επιχειρησιακή έρευνα.

Το 2005 ο τότε Α/ΓΕΣ επιχείρησε να το καταργήσει αλλά απέτυχε, λόγω αντιδράσεως τόσο του τότε ΥΕΘΑ όσο και κυρίως του ΥΦΕΘΑ I. Λαμπρόπουλου.

Τον Δεκέμβριο του 2007, η προσπάθεια για ίδρυ­ση κοινού σώματος Πληροφορικής και για τους τρεις Κλάδους των Ε.Δ, επανήλθε με εισήγηση του Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δ. Γράψα, ο οποίος έθεσε το θέμα της δημι­ουργίας κοινού διακλαδικού σώματος (ειδικότητας) Πλη­ροφορικής στις Ε.Δ., επιδιώκοντας προφανώς την επέ­κταση της διακλαδικότητας στον κρίσιμο αυτό τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας,

Οπως πληροφορούμεθα, η εισήγηση έγινε δεκτή και α­πεφασίσθη τα στελέχη του σώματος να προέλθουν κατ’ αρχάς από τον Σ,Ξ, (διότι οι άλλοι δύο Κλάδοι έτσι και αλλιώς δεν διαθέτουν σώμα Πληροφορικής) και εν συ­νεχεία από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, η οποία από το 2008 θα ξεκινούσε την ειδικότητα της πλη­ροφορικής.

Και ενώ όλα έβαιναν καλώς και είχε προταθεί η περαιτέρω επεξεργασία των λεπτομερειών από τα Γενικά Επιτελεία, ένα μήνα αργότερα, είχαμε μία ακόμη εκδήλωση της χαρακτηριστικότερης ίσως αδυναμίας του συστήματος, που δεν είναι άλλη παρά η τεράστια αντίδραση και α­ντίσταση ταυ σε κάθε αλλαγή.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα, με εισήγηση του Α/ΓΕΣ προς το ΣΑΓΕ, η οποία έγινε τελικά δεκτή, α­ποφασίζεται για μία ακόμη φορά να μη δημιουργηθεί έ­να κοινό διακλαδικό σώμα, αλλά ο κάθε Κλάδος να δη­μιουργήσει το δικό του «μαγαζάκι». Δηλαδή, τρία σώ­ματα (διευθύνσεις ή ό,τι άλλο) Πληροφορικής σε ένα σύ­νολο Ενόπλων Δυνάμεων που μετά βίας ξεπερνούν τα 130.000 άτομα…

Έτσι απλά και εύκολα και για λόγους που σίγουρα θα ευρέθησαν εύλογοι, διαλύθηκε εν τη γενέσει της η μό­νη άξια λόγου προσπάθεια για την προώθηση της διακλαδικότητας στις Ε.Δ. σε μία τόσο ζωτική περιοχή, η ο­ποία ελάχιστα βήματα έκανε μέχρι τώρα πέραν της κοι­νής για όλους… μαύρης γραβάτας.

Κατά τα άλλα, λόγος να γίνεται για C4I, δικτυοκεντρικό πόλεμο και λοιπά παπαγαλισθέντα ηχηρά, χωρίς να γί­νονται κατανοητές οι απαιτήσεις που αυτά συνεπάγονται

Στρατιωτικός: αυτός ο καριερίστας


Περιοδικό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Απρίλιος 2008

«Η επιδίωξη της καριέρας καταστρέφει την ηγεσία»

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι μια μεγάλη δημόσια γραφειοκρατική υπηρεσία η οποία όπως είναι φυσικό περιέχει στους κόλπους της ατομα με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, δυνατότητες και επιδιώξεις. Μια από αυτές τις κατηγορίες είναι και οι αποκαλούμενοι από τους συναδέλφους τους ως «καριερίστες», χαρακτηρισμός που αποδίδεται με αρνητική χροιά. Το φαινόμενο της υπαρξης τέτοιων ατόμων δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, αλλά παρατηρείται σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς, στρατιωτικούς και πολιτικούς, παγκοσμίως. Η ύπαρξη τέτοιας κατηγορίας ατομων, επηρεαζει αρνητικα το στρατιωτικό κυριως προσωπικό και την αποδοση των επιμερους υπηρεσιων. Θα πρέπει επομένως να κατανοηθεί το φαινόμενο και στη συνέχεια να αντιμετωπιστεί ,όσο είναι δυνατον, με πολιτικές που θα στρέφονται όχι ενατιον των ατομων, αλλα εναντιον των διαδικασιών και πρακτικών που δημιουργούν, σηντηρούν και πολλές φορές επιβραβεύουν τέτοιες συμπεριφορές. Continue reading «Στρατιωτικός: αυτός ο καριερίστας»

Ερευνα του ΥΠΕΘΑ αποκαλύπτει προβλήματα και με τους εφέδρους

Ερευνα του ΥΠΕΘΑ αποκαλύπτει προβλήματα και με τους εφέδρους

του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ φ.237

Η εικόνα για τον ανθρώπινο παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις που, υποτίθεται, αποτελεί την βασική προτεραιότητα της παρούσας αλλά και των προηγουμένων πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, θα ήταν ατελής αν σε αυτήν που έδωσε στο προηγούμενο φύλλο του ο ΚτΕ, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των μονίμων στελεχών του, δεν προσετίθετο και η εικόνα για τους εφέδρους, που αξακολουθούν να αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία του  Στρατού Ξηράς.

Οπως και η προηγούμενη έρευνα, αυτή που φέρνει σήμερα στην δημοσιότητα ο ΚτΕ, έγινε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος «Πολιτεία 2005-2007», η οποία είχε σκοπό την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από  κάθε υπουργείο. Continue reading «Ερευνα του ΥΠΕΘΑ αποκαλύπτει προβλήματα και με τους εφέδρους»