Η τραγωδία της αμυντικής βιομηχανίας μέσα από τις δηλώσεις όσων διοίκησαν!


του Κων. Φράγκου*
(Ή αλλιώς Πίθος Δαναΐδων για το χρήμα των φορολογούμενων ή Πρυτανείο Νομενκλατουρίων και Συνδικαλιστών ή Χώροι εξαπάτησης και λαμογιάς)
Έχουν γραφτεί τόσα τελευταία, τα περισσότερα όψιμα, για τις ΚΑΒ που αν προσθέσω ένα άλλο κείμενο στο ίδιο μοτίβο, φοβάμαι ότι κανείς δεν θα το διαβάσει.
Θα πάρω την εύθυμη πλευρά του θέματος, δηλαδή των φαλιμέντων των ΚΑΒ, αφού πρόκειται για ιλαροτραγωδία, και θα σας προσφέρω ως «ορεκτικό» δηλαδή εισαγωγή, μερικά χαριτωμένα τσιτάτα και διαπιστώσεις που όταν εγράφησαν ουδένα, από τους κατέχοντες τους θώκους συγκίνησαν. Ούτε καν τους απασχόλησαν. Είχαν πέσει με τα μούτρα στο μεγάλο φαγοπότι….Παχυδερμία, αδράνεια, αφασία…….
«Και τρέλα πολλή και αμαρτία περισσότερη και ψυχή του δράματος η φρίκη». Όταν ο Πόε έγραψε αυτά, άλλα είχε στο νου του, αλλά ο στίχος ταιριάζει στη σημερινή Κρατική Αμυντική Βιομηχανία.
Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Καθηγητής(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20/07/1999)
Οι διορισμένοι στις κορυφαίες αμυντικές θέσεις κομματικοί νομενκλατούριοι από τους έχοντες «υψηλή αντίληψη της ευθύνης» Υπουργούς Άμυνας στο διάστημα 1996-2006 είχαν μη γνώση του αντικειμένου, μη εμπειρία και σπουδές ανύπαρκτες. Ήταν παντελώς άσχετοι και εν πολλοίς επικίνδυνοι. Όσο για το ήθος μερικών ας μη μιλήσουμε…. Continue reading «Η τραγωδία της αμυντικής βιομηχανίας μέσα από τις δηλώσεις όσων διοίκησαν!»
Advertisements

Κατέρρευσε ο μύθος περί «υπέρογκων» εξοπλιστικών δαπανών


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 4/9/2010
Δύο ερωτήσεις αντιπολιτευόμενων βουλευτών τον Αύγουστο αποδόμησαν και τα τελευταία σχετικά επιχειρήματα .  Χωρίς να σπάσει η παράδοση της πλήρους απραξίας τον Αύγουστο, ο μήνας αυτός απε­δείχθη τελικά άκρως αποκα­λυπτικός για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των εξοπλισμών, χάρη σε δύο ερωτήσεις της αντιπο­λιτεύσεως.
Στην πρώτη από αυτές, που υπεβλήθηαπό το κόμμα της μείζονος αντιπολιτεύσεως (βλ. «ΚτΕ» 21 Αυγούστου), έγιναν ορατές πλέον η πλήρης έλλειψη σχε­διασμού και η αδυναμία διαμορφώ­σεως συγκεκριμένης πολιτικήςστον τομέα των εξοπλισμών, με την αδυ­ναμία του ΥΠΕΘΑ να φτάνει στο σημείο να μηνμπορεί καν να υλο­ποιήσει την προβλεπόμενη από τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό επικαιροποίησητου τελευταίου έτους του ΕΜΠΑΕ 2006-2010 (το έτος αυτό λήγει ήδη) και τη σύνταξητου ΕΜΠΑΕ 2011-2015 (η οποία έπρε­πε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουλίου2009!).
Στη δεύτερη, που υπεβλήθη τον περασμένο Ιούλιο από δύο βουλευ­τές του ΛΑΟΣ, είχαμε κάτιακόμη κα­λύτερο, το οποίο προέκυψε από την απάντηση που εδόθη σε αυτήν από το ΥΠΕΘΑ στις 20 Αυγούστου: Την πλή­ρη κατάρρευση του μύθου περί των δήθεν υπέρογκων εξοπλιστικών δα­πανών της Ελλάδας, ο οποίος, με α­φετηρία τον ΣΥΡΙΖΑ, κατέληξε να ε­πικρατήσει πλήρως σε ολόκληρο το φάσμα του -μονίμως κακώς πληρο­φορημένου, για να μην πούμε άσχε­του- πολιτικού κόσμου για την κατά­σταση που επικρατεί στον τομέα της άμυνας της χώρας. Continue reading «Κατέρρευσε ο μύθος περί «υπέρογκων» εξοπλιστικών δαπανών»

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα:Εννέα μήνες απραξίας


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 19/6/2010

Το ένα δισ. ευρώ ξεπερνούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας, που παραμένει ακέφαλη, ενώ περισσεύουν τα μεγάλα λόγια για εξορθολογισμό και σχέδια ανάπτυξης.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να έχουν δημο­σιευθεί στο Διαδίκτυο οι ισολογισμοί των 10 ΔΕΚΟ με τα μεγαλύτερα χρέη, Π.Χ.ΟΣΕ, ΗΣΑΠ,ΗΛΠΑΠ κλπ και φυσικά μεταξύ αυτών και ο ισολογισμός των Ελληνικών Αμυντι­κών Συστημάτων (ΕΑΣ).

Μία ματιά στον μη δη­μοσιευθέντα ακόμη ι­σολογισμό της εται­ρείας, που απέκτησε η στήλη, δίνει μία εικόνα η οποία θα έ­πρεπε να κάνει πιο φειδωλούς στα λόγια όσους στο ΥΠΕΘΑ α­ναφέρονται επί εννέα ολόκλη­ρους μήνες στην ανάγκη εξορθολογισμού) και στις προθέσεις τους ή σχέδια για την αναπτυ­ξιακή πορεία της κρατικής αυ­τής βιομηχανίας και να συνει­δητοποιήσουν ότι είναι καιρός -αν δεν είναι ήδη αργά- να περάσουν επιτέλους στην πράξη.

Μερικά στοιχεία από τον ι­σολογισμό της χρήσεως του 2009 είναι αρκετά, για να κα­ταδείξουν την οικτρή κατάστα­ση στην οποία ευρίσκονται τα ΕΑΣ. Η εταιρεία έκλεισε για μία ακόμη φορά τη χρήση του πε­ρασμένου έτους με ζημίες (προ φόρων) 164.684.968,32 ευρώ. Αν στις ζημίες αυτές προστεθούν και οι ζημίες προηγουμένων χρήσεων, το σύνολο ανέρχεται σε 743.131.303,16 ευρώ! Η καταστροφική πορεία της εταιρεί­ας τον περασμένο χρόνο φαίνε­ται και από τη σύγκριση με τα αποτελέσματα χρήσεως του προηγουμένου έτους (2008), η οποία έκλεισε με ζημίες 125.323.243,10 ευρώ (έναντι 164,68 εκατ. του 2009), με το υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων να ανέρχεται σε 617.808.060,06 ευρώ (έναντι 743,13 εκατ. ευρώ το 2009).

Η τραγική αυτή εικόνα ολο­κληρώνεται αν δει κανείς τις μα­κροπρόθεσμες και βραχυπρόθε­σμες υποχρεώσεις της εταιρεί­ας:

135.341.598,05 ευρώ οι βραχυπρόθεσμες και

866.679.739,41 ευρώ οι μα­κροπρόθεσμες, ένα σύνολο δη­λαδή που ξεπερνά το 1. δισ. ευ­ρώ (!) , ή, για την ακρίβεια, 1.002.021.337,46 ευρώ.

Για να προκύψει το οικτρό αυτό αποτέλεσμα θα πρέπει να δοθούν και τα συνολικά έσοδα (εκ πωλήσεων) της εταιρείας, τα οποία το 2009 ανήλθαν σε μόλις 45.282.632,18 ευρώ, ό­ταν οι δαπάνες μόνο για τη μισθοδοσία του προσωπικού είναι σχεδόν διπλάσιες. Συγκρινόμε­νες με τις πωλήσεις του 2009, οι πωλήσεις της εταιρείας το προηγούμενο έτος (2008) ήταν 55.536.400,81 ευρώ, ενώ για τις πωλήσεις πρόβλεψη για το τρέ­χον έτος μάλλον δεν μπορεί να γίνει, πριν ολοκληρωθούν τα… σχέδια για την ανασυγκρότηση και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Αν κρίνει, όμως, κα­νείς από το γεγονός ότι η εται­ρεία παραμένει ακέφαλη για εν­νέα ολόκληρους μήνες και ότι ήδη έχουμε διανύσει το ήμισυ του έτους, μάλλον θα πρέπει να αναμένουμε και εδώ πωλήσεις- ρεκόρ (προς τα κάτω, βέβαια).

Περί διοικήσειως

Δύο λόγια, τώρα για τις συνέ­πειες της ελλείψεως διοικήσε­ως, γιατί η κατάσταση έφτασε πλέον στο σημείο να πρέπει να εξηγούνται και τα αυτονόητα. Πρώτον, ουδείς φαίνεται να α­σχολείται στο ΥΠΕΘΑ με το γε­γονός ότι ενώ οι πωλήσεις των ΕΑΣ για το περασμένο έτος εί­χαν προϋπολογιστεί στο ποσό των 95 εκατ. ευρώ, τελικά κα­τέληξαν σε μόνο 45 εκατ. Δεύ­τερον, παρά τα προαναφερθέ­ντα χάλια, ουδείς δέησε να ε­λέγξει την απελθούσα διοίκηση για το ύψος των ανεκτέλεστων συμβάσεων, το οποίο ανέρχεται σε 70-80 εκατ. ευρώ και τούτο ό­ταν το σύνολο σχεδόν του προσωπικού στην κυριολεξία κάθε­ται. Τρίτον, ενώ τα ΕΑΣ έχουν προεπιλεγεί από τις αμερικανι­κές ένοπλες δυνάμεις για την προμήθεια πυρομαχικών 40 χιλ. L60 αξίας περίπου 150 εκατ. ευρώ (σε βάθος πενταετίας) και η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σύντομα, η δυνητική αυτή σύμβαση δεν υπο­στηρίζεται από την εταιρεία, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υ­πάρχει διοίκηση.

Αν για τα παραπάνω η ευθύ­νη ανήκει κατά πρώτον στην α­πελθούσα διοίκηση και δευτε­ρευόντως στην έλλειψη επο­πτείας από το ΥΠΕΘΑ, η ευθύνη ανήκα αποκλειστικό στο τελευ­ταίο σε άλλα θέματα. Συγκεκρι­μένως, ενώ υπάρχουν «βεβαιωμένες» ανάγκες των ελληνικών ΕΔ δεν γίνεται το παραμικρό, για να επιταχυνθεί η ανάθεσή τους στα ΕΑΣ, με πλέον κραυ­γαλέο παράδειγμα την προμήθεια πυρομαχικών των 40 χιλ. (για πολυβομβιδοβόλα). Πρό­κειται για μία προμήθεια 215.800 βομβίδων μάχης και 34.080 βομβίδων ασκήσεων, συνολικού ύψους 25 περίπου εκατ. ευρώ, της οποίας το σχέδιο συμ­βάσεως έχει υπογραφεί από τον Φεβρουάριο του 2009 (!) και μέ­χρι τώρα, 16 μήνες αργότερα, δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Στην ίδια κατηγορία βεβαι­ωμένων αναγκών του Ε.Σ. κα­τατάσσεται και η προμήθεια πυρομαχικών για τα αντιαρματικά Carl Gustav, με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ. Καμία ενέργεια δεν γίνεται επίσης για τη συμ­μετοχή των ΕΑΣ στο πρόγραμμα των πυρομαχικών των 120 χιλ., το οποίο θα συνέβαλε ση­μαντικά στην επιβίωση της εταιρείας, με το ΥΠΕΘΑ να έχει αρκεσθεί στην οπωσδήποτε ε­πείγουσα ανάγκη προμηθείας 15.000 βλημάτων από το εξωτερικό, και να αφήνει το μείζον μέρος αυτής να έρπει, χωρίς κα­μία ενέργεια να την οργανώσει από τώρα. Τούτο δε, όταν είναι γνωστό ότι δημιουργία γραμμής παραγωγής στα ΕΑΣ θα χρεια­σθεί περί τα δύο χρόνια, για να ολοκληρωθεί. Ομοίως, καμία ε­νέργεια ή πρόβλεψη υπάρχει για την ουσιαστική συμμετοχή των ΕΑΣ -όχι ως ενδιάμεσου- στην καταστροφή των τερά­στιων αποθεμάτων παλαιών πυ­ρομαχικών των Ε.Δ., η οποία θα ήταν μία ακόμη πηγή εσόδων για την εταιρεία.

Για οποιονδήποτε άλλον, με στοιχειώδη έστω εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, που θα είχε την ευθύνη ανατάξεως αυτής της καταστάσεως, η εικόνα που προκύπτει από τα ελάχιστα στοι­χεία που παραθέσαμε θα ήταν αρκετή για να τον κάνει να τρέχει για να διορθώσει και να πε­ρισώσει ό,τι μπορούσε. Στο ΥΠΕΘΑ όχι μόνο αυτό δεν γί­νεται, αλλά δεν φαίνεται να υ­πάρχει καν η αίσθηση του ε­πείγοντος για την αντιμετώπι­ση μίας καταστάσεως που, μέσα στα τελευταία λίγα χρόνια μόνο, έχει κοστίσει στο ελληνικό Δη­μόσιο πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Το μόνο που υπάρχει και συ­νεχίζεται επί εννέα ολόκληρους μήνες είναι η ανιαρή πλέον φι­λολογία περί ενδιαφέροντος της κυβερνήσεως για την ανάπτυ­ξη, την ανάγκη για ανασυγκρό­τηση σε νέες βάσεις και εξω­στρέφεια (και λοιπά γραφικά) της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία μόνο τη δική μας νοημο­σύνη δεν υποτιμά.

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ Α.Ε): Η βάρκα με τους 7 πηδαλιούχους και τον ένα κωπηλάτη


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (ΕΝ ΑΜΥΝΗ) Φ207

…Βρήκαμε, όμως, μία εταιρεία με μία περίπου…. διλοχία διευθυντικά στελέχη ή αρχηγούς πληρώματος και ίσως και τον λόγο που η βάρκα κάθησε.

Το όνομα της…. βάρκας θα το μαντέψατε ήδη: ΕΑΣ Α.Ε. Πόσα διευθυντικά στελέχη έχει η εν λόγω εταιρεία; Λοιπόν, έχουμε και λέμε: 1 πρόεδρο, 1 διευθύνοντα σύμβουλο, 1 γενικό διευθυντή, 2 αναπληρωτές γενικούς διευθυντές,       39 διευθυντές και υποδιευθυντές της κεντρικής διοικήσεως και 6 προϊσταμένους υπηρεσιών. Στα εργοστάσια, οι διευθυντές και υποδιευθυντές ήταν 10 για το εργοστάσιο Υμηττού, 10 για την Μάνδρα, 7 για το Λαύριο, 14 στο Αίγιο και 9 για την Ελευσίνα. Δηλαδή, σύνολο 100. Continue reading «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ Α.Ε): Η βάρκα με τους 7 πηδαλιούχους και τον ένα κωπηλάτη»

Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 30/1/2010

Από τα τελείως απρόσμενα. Το θέμα των χρεών του Ιράκ προς τις ΠΥΡΚΑΛ-ΕΒΟ από την περίοδο 1985-1987 φαίνεται πως εξελίσσεται αργά μεν αλλά θετικά, μας ενημερώνει το ενημερωτικό δελτίο της Οργάνωσης Εργασίας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, μία μεγάλη ομάδα κρατών υπέγραψε συμφωνία με την οποία χαρίστηκαν στο κράτος του Ιράκ το 85% περίπου των απαιτήσεών τους. Από την ρύθμιση αυτή εξαιρέθηκαν τα χρέη του Ιράκ προς τα ΕΑΣ αλλά χαρίστηκαν οι τόκοι. Η ειδική συμφωνία που αφορά στις κυβερνήσεις Ελλάδος-Ιράκ υπεγράφη στις 11.10.2008 αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί από την ελληνική Βουλή ….

Με βάση την συμφωνία αυτή το κεφάλαιο των χρεών του Ιράκ προς τα ΕΑΣ, ύψους 118 εκατομμυρίων δολαρίων, θα καταβληθεί από το 2019 έως το 2040 με ετήσιες καταβολές 5,7 εκατ. δολαρίων. Continue reading «Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία»

Αλαλούμ στα ΕΑΣ με τα πυρομαχικά των αρμάτων


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 19/4/2008

Σε νέες περιπέτειες οδηγείται το πρόγραμμα των πυρομαχικών των 120 χλστ. για τα άρματα μάχης Leopard, αν κάποιος δεν παρέμβει άμεσα  για να αναστείλει τις κυοφορούμενες αποφάσεις της διοικήσεως των ΕΑΣ  για την υλοποίησή του. Αποφάσεις οι οποίες αφήνουν περιθώρια για να υποθέσει κανείς τα πάντα: από καταφανέστατη ανικανότητα και ανεπάρκεια, έως καθαρά βλακώδεις λύσεις ή ακόμη και υποψίες ότι κάποιοι θεώρησαν το πρόγραμμα αυτό σαν ευκαιρία για άντληση προσωπικών  Α.Ω. ή  ….εφ’άπαξ προ της αποστρατείας τους.

Υπενθυμίζεται ότι  τα νέα άρματα μάχης που άρχισε να παραλαμβάνει από καιρό ο Ε.Σ. εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς πυρομαχικά και ότι απαράβατος όρος για τις ξένες εταιρείες που θα αναλάβουν την μεγάλη αυτή προμήθεια είναι η υποχρέωσή τους να συνεργασθούν με τα ΕΑΣ. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό είναι στο προσκήνιο από τα τέλη του 2002-αρχές 2003 και ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ετοιμάζονταν  από τότε για την εν λόγω προμήθεια, των ΕΑΣ φυσικά συμπεριλαμβανομένων (για το τμήμα της παραγωγής που τους αναλογεί). Continue reading «Αλαλούμ στα ΕΑΣ με τα πυρομαχικά των αρμάτων»

Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΣ)


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ φ237

ΕΝ ΑΜΥΝΗ

Ολα τα περιμέναμε από τον ιδιόρρυθμο πρόεδρο των ΕΑΣ κ. Δ. Φυντανίδη, αλλά αυτό που αναφέρουμε παρακάτω σίγουρα όχι. Οπως πληροφορούμεθα, μερικές μόλις ημέρες μετά το δημοσίευμα της στήλης για εμπορικό τομέα (ΚτΕ 19.05.2007), ο κ. πρόεδρος, ενοχληθείς για άγνωστους λόγους για το σχόλιο της στήλης ότι «ένας τομέας λειτουργούσε μέχρι σήμερα κανονικά στην περίεργη αυτή εταιρεία» και αυτός έγινε κατεδαφιστέος στόχος, έσπευσε να επιβεβαιώσει την άποψη αυτή, ή θέλησε να μας διαψεύσει με τον  δικό του τρόπο. Continue reading «Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΣ)»