Εν ενεργεία… απόστρατοι


του Ανδρέα Κούτρα, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 11/9/2010

Αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των στρατιωτι­κών η οποία ενδέχεται να φθάσει και τα 8-10 χρόνια, σηματοδοτεί η θεσμοθέτηση της παράλληλης επετηρίδας στις Ένοπλες Δυνάμεις με το νέο νόμο περί υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρ­χίας των στελεχών. Αυξάνονται επίσης οι φόβοι για ενίσχυση και στο Στράτευμα παθογενειών που παρατηρούνται έντονα στο σύστη­μα λειτουργίας του Δημοσίου.  Για «γερασμένο» Στρατό κάνουν λόγο επιτελείς με αφορμή τη θέ­σπιση της παράλληλης επετηρίδας στην οποία θα εισέρχονται οι αξι­ωματικοί από βαθμό ανθυπολοχα­γού έως αντισυνταγματάρχη που θα έχουν κριθεί στο βαθμό που κα­τέχουν τρεις φορές «διατηρητέοι» και οι συνταγματάρχες-ταξίαρχοι που κρίνονται από την υπηρεσία ως «ευδοκίμως τερματίσαντες». Continue reading «Εν ενεργεία… απόστρατοι»

Advertisements

Δημόσιο χρέος 1977-2009


Πρωτογενές Μεταβολές
Δημόσιο Χρέος Τόκοι & Έλλειμμα (-) Δημόσιο Χρέος Δημόσιου Χρέους

Λοιπές ή Πλεόνασμα (+)
Γεν. Κυβέρνησης Δαπάνες Γεν. Κυβέρνησης Γεν. Κυβέρνησης Γεν. Κυβέρνησης
εκατ. €


εκατ. €

εκατ. €

% ΑΕΠ

% ΑΕΠ

1977 634 38 -136 18.7 1,1
1978 1.001 53 -160 24,2 5.6
1979 1.159 86 -138 22,6 -1,7
1980 1.391 116 -79 22.5 -0,1
1981 1.972 169 -345 26,4 3,9
1982 2.726 185 -313 28,8 2.4
1983 3.724 283 -528 33,4 4.7
1984 5.526 442 -589 38,8 5,3
1985 7844 616 -1.099 45,0 6,2
1986 9.479 793 -729 45,1 0,2
1987 11.874 1.096 -865 49.3 4.2
1988 15.798 1.476 -1.633 53,4 4.1
1989 19.660 1.946 -2.583 55,9 2,5
1990 27.536 3.580 -1.685 64.9 9.0
1991 36.200 4 408 -544 69.1 4.2
1992 45.655 4 351 536 75.4 6.3
1993 68.763 6.601 -222 99,4 24,1
1994 80.081 9.523 1.051 102,1 2.7
1995 90.403 9.756 1.630 102.8 0.7
1996 101.763 10.353 1.869 105,3 2.5
1997 109.450 9 458 4.163 102,3 -3.0
1998 115.543 9 839 5.801 99,3 -3.0
1999 121.858 10 055 6.672 98,3 -1.0
2000 139.466 9 914 7.675 101,9 3.6
2001 150.803 9.711 7.989 103,0 1,1
2002 159.121 9.134 7.340 100.8 -2.2
2003 167.722 9.416 2.419 98.0 -2.8
2004 182.702 9.464 -3.646 98.6 0.6
2005 194.666 9 774 -311 99,6 1,0
2006 204.394 9 589 4.237 97.1 -2.5
2007 216.402 9.796 1.859 95.6 -1,5
2008* 237.196 11 207 -5.299 99.2 3.6
2009* 272.300 12 340 -7.441 113,4 14.2

Ελληνικός Στρατός και γραφειοκρατία

Ελληνικός Στρατός και γραφειοκρατία

του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 7/3/2008

Εγγραφο προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας α­πέστειλε τον περασμένο μήνα το υπουργείο Εσω­τερικών, ζητώντας να πληροφορηθεί τα μέτρα που ελήφθησαν και στο υπουργείο αυτό για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών.

Και επειδη δεν έγινε τίποτε στον συγκεκριμένο τομέα -όπου οι πολύπλοκες διαδικασίες και η γραφειοκρατία έχουν παραλύσει τα πάντα-, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι του ΥΓΤΕΘΑ να «ψάχνο­νται» για να δουν τι θα απαντήσουν, η απάντη­ση στο ερώτημα του υπουργείου Εσωτερικών δεν αποκλείεται να είναι κανένα περίεργο «η γρα­φειοκρατία μειώθηκε κατά 15%», χωρίς καμία τεκμηρίωση ή κάποια απτά στοιχεία.

Ασχέτως των κατ’ επιταγή της Ε.Ε. παρεμβάσε­ων του υπουργείου Εσωτερικών, το θέμα της γρα­φειοκρατίας και της πολυπλοκότητας των διαδι­κασιών στο ΥΠΕΘΑ γενικώς και στις Ε.δ. ειδικό­τερα, αν και είναι τεράστιο, αντιμετωπίζεται και αυτό… γραφειοκρατικώς. Πώς; Εκδίδοντας α­πλώς εντολές για περιορισμό της γραφειοκρα­τίας, έτσι, τελείως «ξεκρέμαστα», και χωρίς κα­μία οργανωμένη προσπάθεια προς τούτο. Continue reading «Ελληνικός Στρατός και γραφειοκρατία»

Πόσο ικανές είναι οι Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις


Δημήτρης Αδαμόπουλος, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

Η στρατιωτική αναποτελεσματικότητα

Οι διαδοχικές στρατιωτικές αναδιοργανώσεις (τέσσερις ή πέντε), καθώς και οι διάφορες στρατιωτικοδιπλωματικές ελληνικές αποτυχίες τα τελευταία 10 χρόνια πρέπει να μας προβληματίσουν για δύο σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, τουλάχιστον από εδώ και στο εξής. Το πρώτο είναι η προφανής στρατιωτική αναποτελεσματικότητα και το δεύτερο, η έλλειψη στρατηγικής και επιχειρησιακής σκέψης.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τη σχεδόν γενικευμένη σε όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος τάση για μείωση των οικονομι­κών πόρων που διατίθενται για την εθνική άμυνα, τότε οι ανωτέρω παράμετροι καθίστανται όχι απλώς κρίσιμοι (που είναι ούτως ή άλλως) αλλά καθοριστικοί για την περαιτέρω εξέλιξη των πραγμάτων. Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες, όχι μόνο για την ανάπτυξη προβληματισμού, αλλά και για την έκφραση του μέσα από ένα δημόσιο ουσιαστικό διάλογο, στον οποίο τις πρώτες θέσεις θα πρέπει να καταλά­βουν τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΕΔ). Σε αυτό το πλαίσιο απευ­θύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να μετάσχουν ενεργητικά στον διάλογο, διατυπώνοντας τις απόψεις τους μέσα από τις φιλόξενες σελίδες της «Σ». Continue reading «Πόσο ικανές είναι οι Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις»

Τα κακώς κείμενα


Θεόφιλος Καρράς, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,  Ιούλιος 2006

Οι ενδείξεις ότι τα εδώ και δεκαετίες συσσωρευμένα προβλήματα Των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση αυξάνονται ανησυχητικά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς όμως στα πλαίσια μιας αντίληψης που θεωρεί ότι δεν πρέπει να θίγονται τα «κακώς κείμενα» στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν εξετάζονται συστηματικά οι εγγενείς ή επίκτητες αδυναμίες, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σε βασικούς τομείς ή εγκυμονούν κινδύνους σε επιχειρησιακά θέματα.

Το προσφιλές άθλημα του «κουκουλώματος» των προβλημάτων βολεύει όσους βρίσκονται στους διάφορους βαθμούς διοίκησης λόγω τύχης ή συγκυριών. Βολεύει όσους φοβούνται τις αλλαγές και απλώς διαχειρίζονται τα προβλήματα της καθημερινότητάς, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν.

Βολεύει επίσης εκείνους που έβγαλαν μια σχολή αλλά υιοθέτησαν μια δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη για τα πράγματα, προσφιλή στη χώρα μας, επικίνδυνη όμως αφού αποτελεί τροχοπέδη για την πρόοδο. Τέλος εξυπηρετεί τις πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες που θέλουν να ωραιοποιούν την κατάσταση, και γι’ αυτό δίνονται τα τεράστια κονδύλια που ρίχνονται πολλές φορές στο πιθάρι των Δαναΐδων των εξοπλισμών, χωρίς να γίνεται έλεγχος για την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του αντιπάλου. Με το άρθρο φιλοδοξούμε να δώσουμε το έναυσμα για ένα δημόσιο διάλογο ο οποίος θα αποκαλύψει τα προβλήματα άλλα και θα αναδείξει πιθανές λύσεις. Όπως ισχύει για κάθε ζωντανό οργανισμό, η ακινησία επιφέρει τον θάνατο, και δυστυχώς οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αδρανοποιηθεί υπό το βάρος διαχρονικών προβλημάτων.

Υπάρχουν δυο σχολές σκέψης στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα. Η μια θεωρεί ότι το σύστημα είναι καλά δομημένο εδώ και πενήντα χρόνια και ότι οι αδυναμίες που υπάρχουν οφείλονται στις ανεπάρκειες ορισμένων ατόμων. Η δεύτερη σχολή σκέψης θεωρεί ότι το σύστημα δεν είναι πλέον αποτελεσματικό, έχει σοβαρές αδυναμίες και πρέπει να αλλάξει ριζικά. Υπάρχουν βέβαια και άλλες απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες το υπάρχον σύστημα μπορεί να βελτιωθεί στη βάση του παλιού ή ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει χώρος για ριζοσπαστικές αλλαγές γιατί αυτές θα προκαλέσουν αντιδράσεις ή ότι σε κάθε κοινωνία υπάρχουν ανεπαρκείς ηγέτες και αδυναμίες του συστήματος. Continue reading «Τα κακώς κείμενα»

Αναδιοργάνωση στη δίνη της προχειρότητας

Αναδιοργάνωση στη δίνη της προχειρότητας

του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, 24/3/2006

Ανεφάρμοστη, με σοβαρές πα­ρεκκλίσεις από τη νομιμότητα, και οδηγούσα σε σημαντικά προ­βλήματα αποδεικνύεται π επι­κείμενη αναδιοργάνωση των υ­πηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, η οποία προβλέπει την κατάργηση της ΓΓΟΣΑΕ και του ΕΠΥΕΘΑ και την αντικατάσταση τους από έ­να νέο σχήμα αποτελούμενο εκ τριών Γενικών Διευθύνσεων. Τα προβλήματα που δημιουργού­νται από την αναδιοργάνωση, η οποία προβλέπεται από ένα και μόνο άρθρο, το 72 του νόμου 3433/06 περί προμηθειών, είναι αποτέλεσμα της απίστευτης προχειρότητας και σπουδής με τις οποίες επιχειρήθηκε η απομά­κρυνση από τη ΓΓΟΣ&ΑΕ του γενικού γραμματέα κ. Γ. Ζορμπά από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ. Επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις ενός κακού μύρια έπονται, την κατάσταση αυτή ήλθε να επιδεινώσει έτι περισσό­τερο το προβλεπόμενο για την εφαρμο­γή του νόμου σχετικό Προεδρικό Διά­ταγμα το οποίο προωθείται προς υπο­γραφή.

Η πρώτη αντινομία

Η πρώτη μείζων αντινομία του προανα­φερθέντος Π.Δ ευρίσκεται στα άρθρα 5 και 6 περί ΓΔΟΣΥ (Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστη­ρίξεως), όπου οι δημιουργούμενες εκεί Διευθύνσεις είναι εκτός της κύριας α­ποστολής της ΓΔΟΣΥ. Στο ανωτέρω προ­σχέδιο Π.Δ. προβλέπεται ακόμη η συγ­χώνευση στην ονομαζόμενη νέα ΔΟΙ (Δι­εύθυνση Οικονομικού) των σημερινών Διευθύνσεων Προϋπολογισμού-ΔΟΙ της ΓΓΟΣ&ΑΕ και προστίθεται μία νέα υπη­ρεσία, που θα διενεργεί πληρωμές των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η αντι­νομία προκύπτει από το γεγονός ότι οι προβλέψεις αυτές είναι εκτός των ορίων των διατάξεων του Ν.Δ. 721/70 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», οι οποίες εφαρμό­ζονται στις Ε.Δ. Συγκεκριμένως, οι συμπτυσσόμενες στη νέα ΔΟΙ αρμοδιότη­τες έρχονται οε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 24 και 26 του Ν.Δ. 721, δεδομέ­νου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο καταργεί­ται η αρχή της «Διακρίσεως των Υπηρε­σιών», σε Διεύθυνση, Εκτέλεση, Έλεγχο, Επιθεώρηση, όπως επισημαίνουν έ­γκριτοι νομικοί. Έτσι, κατά παράβαση των προβλέψεων αυτών, σαι νέα ΔΟΙ -και υ­πό τον ίδιο διευθυντή- περιέρχονται η Δι­εύθυνση Προϋπολογισμού και η Εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς επίσης και η πληρωμή των εξοπλιστικών προγραμ­μάτων.

Τα ανωτέρω είναι σαφώς εκτός των ορίων της νομιμότητας και επιχειρείται να θεσμοθετηθούν για πρώτη φορά, πα­ραβιάζοντας τόσο το άρθρο 24 του Ν.Δ. 721 «Αρχαί Διακρίσεως Υπηρεσιών Οι­κονομικής Μερίμνης και Λογιστικού» ό­σο και το άρθρο 26 περί «Συρροής Οι­κονομικής Δραστηριότητος».  Στο άρθρο 10 του σχεδίου Π.Δ., μέ­λη του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπι­κού της ΓΓΟΣ&ΑΕ επισημαίνουν μία α­κόμη παρατυπία. Συγκεκριμένως, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο έλεγχος και η παρακολούθηση των κύριων συμβάσε­ων, ως τμήμα της ίδιος Διευθύνσεως, η οποία επεξεργάζεται, διαπραγματεύε­ται και εισηγείται την υπογραφή συμ­βάσεων, καθόσον ο ελέγχων και ο ε­λεγχόμενος ταυτίζονται. Σοβαρό νομικά προβλήματα προκύ­πτουν επίσης οπό την πρόβλεψη του Ν. 3433/06 για τη μεταφορά αριθμού των νυν υπηρετούντων σι η ΓΓΟΣ&ΑΕ στα Γενικά Επιτελεία, κάτι που δεν αποτελεί πρόβλημα για το στρατιωτικό προσωπι­κό, αλλά δεν είναι δυνατόν να ισχύσει για τους υπαλλήλους της πρώην ΥΠΟΒΙ. Οι τελευταίοι, 77 τον αριθμό, κατέχουν προσωποπαγείς οργανικές θέσεις, διό­τι προσελήφθησαν με Π.Δ. (190/28.11.86,148/22.8.88,81/4.4.95) για να καλύψουν συγκεκριμένες εξειδι­κευμένες ανάγκες της τότε συσταθεί­σης Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας (ΥΠΟΒΙ). Λόγω των προσωποπαγών αυ­τών θέσεων, όταν καταργήθηκε π ΥΠΟΒΙ και δημιουργήθηκαν οι ΓΔΕ και ΓΔΑΒΕΤ αλλά και μετέπειτα η σημερινή ΓΓΟΣ&ΑΕ, οι θέσεις των συγκεκριμένων υπαλλή­λων, τόσο για λόγους έννομης τάξεως αλλά και συνταγματικής επιταγής, μετεφέρθησαν αυτούσιες (Ν. 2292 και Π.Δ.) στις νέες υπηρεσίες (ΓΔΕ-ΓΔΑΒΕΤ και ΓΓΟΣΑΕ). Η πρόβλεψη του νέου νόμου για μετα­φορά τους στα Γενικά Επιτελεία, πέραν του ότι εκεί δεν θα υπάρχει το αντικεί­μενο για το οποίο προσελήφθησαν, ι­σοδυναμεί με μετάταξη, κάτι το οποίο προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, και τη σύμ­φωνη γνώμη τους που, όπως προκύπτει και από πρόσφατη (17.3.06) ανακοί­νωση του Συλλόγου τους, δεν υπάρχει.

Πέραν της σοβαρής αυτής εμπλοκής, ο νέος νόμος περί αναδιοργανώσεως των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ στην ουσία δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από τις 7 Απρι­λίου (δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ της 7ης Φεβρουαρίου) χω­ρίς προβλήματα. Και τούτο διότι αυτοί που τον συνέταξαν δεν έχουν προβλέψει εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα για τη μετάπτωση από τη ΓΓΟΣ&ΑΕ στις 3 νέες Γενικές Διευθύνσεις του νέου σχή­ματος. Η εμπειρία του παρελθόντος κα­ταδεικνύει ότι για τη μετάπτωση από την ΥΠΟΒΙ στη ΓΔΕ-ΓΔΑΒΕΤ και εν συ­νεχεία από ΓΔΕ-ΓΔΑΒΕΤ σε ΓΓΟΣΑΕ, απαιτήθηκε διάστημα 6 μηνών για να λειτουργήσουν εύρυθμα τα νέα σχήμα­τα, κάτι που έλαβαν υπ’ όψιν τους όλες οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ, πλην της τελευταίας που αντι­μετώπισε το θέμα με μία ανεξήγητη σπουδή. Η άμεση μετάπτωση στο νέο σχήμα προβλέπεται μετά βεβαιότητας να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ζωτικών αυτών υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, που χειρίζονται προμήθειες δισεκατομμυρίων ευρώ, αρ­κετές των οποίων είναι ήδη εν εξελίξει. Και φυσικά ανάλογες προβλέπονται ναι είναι οι συνέπειες στις νέες προμήθειες που προβλέπει το (πάντα) υπό έγκριση ΕΜΠΑΕ.

Ερώτημα: Όταν ένα νομοθετικό πλαί­σιο -που προφανώς συνετάχθη από άσχετους· πάσχει, υπάρχει κανένας λόγος για να μην αλλάξει και μάλιστα άμεσα;

Στο ντάκο και τα e-mail:Οι αναχρονιστικές αντιλήψεις ενός σύγχρονου, όπως λένε, στρατού


Από τη μια ο στρατός διαφημίζει ότι υιοθετεί τη νέα τεχνολογία και από την άλλη, όταν καλείται να λύσει απλές απορίες, απαντά με απειλές… για καμπάνες! Το κλασικό πλέον ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί πονοκέφαλο για τα ξεπερασμένα στερεότυπα των στρατηγών, που σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να αλλάξει ο τρόπος της ιεραρχικής αναφοράς. Όταν, λοιπόν, ο φαντάρος ζητήσει να πληροφορηθεί μέσω e-mail τι ακριβώς προβλέπεται για μεταθέσεις, άδειες ή βασικά δικαιώματά του ως ένστολου πολίτη, απειλείται με φυλακή! Το ίδιο και οποιοσδήποτε ένστολος από το στρατιωτικό προσωπικό. Προ ημερών, ταγματάρχης ρώτησε να μάθει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τι ακριβώς ισχύει για τις μεταθέσεις των πολυτέκνων και ποιες διαταγές έχουν εκδοθεί για το θέμα. Η απάντηση ήταν άμεση: Του είπαν ότι ο τρόπος που επέλεξε για να ζητήσει πληροφορίες συνιστά υπέρβαση ιεραρχίας και το παράπτωμά του τιμωρείται με πειθαρχική ποινή… Τότε γιατί, άραγε, υπάρχουν e-mails επιτελικών γραφείων και διευθύνσεων στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, που ασχολούνται με τη μέριμνα του προσωπικού; Άχρηστα είναι! Ο αντίλογος που προβάλλει το ΓΕΣ είναι ότι μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνήθως ζητούνται ρουσφέτια. «Αιτήματα» και «διευκολύνσεις», ως είθισται να αποκαλούνται και κατακλύζουν διάφορα γραφεία του Πενταγώνου. Γι’ αυτό και έχει εκδοθεί σειρά διαταγών, που με πρόσχημα τα ρουσφέτια απαγορεύουν κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία! Ο «20-1» αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση πιο ισχυρός της τεχνολογίας. Ιδού τι αναφέρουν οι επίσημες διαταγές: «Η υποβολή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, των προσωπικών και συνήθως ιδιοτελών αιτημάτων αποτελεί υπέρβαση ιεραρχίας, πράξη που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΠΚ 20-1». Και για όσους δεν κατάλαβαν, γίνονται ακόμη πιο σαφείς: «Η επιδίωξη προνομιακής ικανοποίησης αιτημάτων προσβάλλει τη στρατιωτική δεοντολογία και κάθε έννοια δικαίου, δεδομένου ότι, εκτός από παράτυπη, γίνεται πολλές φορές σε βάρος συναδέλφων και επιδρά καταλυτικά στην αξιοκρατία, στην πειθαρχία και στη συνοχή του στρατεύματος». Κατά τα γραφάς, λοιπόν, των διαταγών, για όλους και για όλα δεν υπάρχει τίποτα άλλο από την τυποποιημένη αναφορά: «Για τους στρατιωτικούς υπάρχει μόνο η ιεραρχική οδός, την οποία πρέπει όλοι να ακολουθούν απαρέγκλιτα για την υποβολή των όποιων αιτημάτων τους, λαμβανομένου υπόψη, πλέον των άλλων, ότι η υπέρβαση της ιεραρχίας συνιστά προσβλητική ενέργεια κατά των προσώπων της ιεραρχίας, τα οποία οι αιτούντες θεωρούν ότι δεν δύνανται να επιληφθούν των προβλημάτων τους». Πέρα από αυτά, υπάρχει και άλλη μια διάσταση του θέματος. Ο ελληνικός στρατός είναι ίσως ο μόνος στην Ευρώπη που δεν διακινεί υπηρεσιακή αλληλογραφία μέσω e-mail. Το χαρτοβασίλειο της γραφειοκρατίας ζει και βασιλεύει ακόμη και για την πιο απλή διακίνηση των αδιαβάθμητων εγγράφων…

Πασχάλης Κορωναίος, 7/8/2005