Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις


του Παναγιώτη Ηφαιστου* Εισαγωγή Στο σύντομο σημείωμα που ακολουθεί, θα προσπαθήσω να αναπτύξω μερικές σκέψεις που εντάσσουν τον προβληματισμό για τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας, σύμφωνα με τις δικές μου θεωρήσεις, στη ορθή βάση. Βασική υπόθεση είναι πως η ασφάλεια κάθε συλλογικής οντότητας ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι η πιο σημαντική … Continue reading Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις

Advertisements

Μισθοί Στρατιωτικών και Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ (2010)


Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΣΜΕΔ) με ερώτησή του προς το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και τα Γενικά Επιτελεία, ζήτησε να πληροφορήσουν την κοινή γνώμη για το ύψος των αμοιβών των στρατιωτικών. Η ενέργεια αυτή έριξε φως και σταμάτησε την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί απο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, περί υψηλόμισθων μετά και … Continue reading Μισθοί Στρατιωτικών και Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ (2010)

Το κλειδί της κερκόπορτας το έχετε στη τσέπη σας


Όταν δεν μπορείτε να στηρίξετε ως σάρκα εκ της σαρκός σας τον ένστολο Έλληνα στο εικοστό πρώτο αιώνα και τον κάνετε μισθοφόρο, μην ψάχνετε να βρείτε πόσο πάει το κλειδί της κερκόπορτας. Μην το ψάξετε. Θα το βρείτε σε ξεπουλημένα από την πατρίδα πολύ φθηνά γαλόνια."

Γραφειοκρατία, μεγάλη πληγή για το στράτευμα


του Μάνου Ηλιαδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 28/6/2006 Πολλές οι κατά καιρούς μεγαλόστο­μες εξαγγελίες για αναδιοργάνωση του στρατεύματος και τον μετασχημα­τισμό του σε μία μικρή, ευέλικτη, τα­χυκίνητη και καλώς εξοπλισμένη δύ­ναμη, μόνο που για να γίνει τούτο, εκτός από τα αναγκαία μέσα που θα του εξα σφαλίσουν την επιθυμητή ευελιξία και ταχυκινησία, καθώς επίσης και από … Continue reading Γραφειοκρατία, μεγάλη πληγή για το στράτευμα

Ξεχασμένες «σκιές» στις Ένοπλες Δυνάμεις


Αντί να ανοίξει η εκπαίδευση και η ανταλλα­γή απόψεων με την κοινωνία και πα­νεπιστημιακούς χώρους, έμεινε στά­σιμη, σχολαστική, στο επίπεδο της αντιγραφής και της αμάθειας. Η αντι­μετώπιση των θεμάτων Άμυνας από τα κόμματα, με μία αντίληψη διαχεί­ρισης «από μακριά», δημιούργησε την αντίληψη ότι γίνεται έργο «υπερκομ­ματικό» πέρα από κάθε πολιτική. Η αντίληψη αυτή ευνόησε τις συντηρη­τικές αντιλήψεις και οδήγησε σε α­κριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Υποτά­χθηκε το πατριωτικό καθήκον και η επιχειρησιακή απαίτηση στο κομμα­τικό, το ρουσφετολογικό, το συντεχνι­ακό συμφέρον

Περί ξένων ΑΚΑΜ..


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 27/2/2010 Αν η εικόνα που προβάλλεται προς τα έξω στο πλαίσιο της πολιτικής αποτροπής που ακολουθεί μια χώρα, έχει κάποια σημασία, αυτή περιττόν να τονισθεί ότι πρέπει να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα ή εν πάση περιπτώσει , η όποια ανακρίβεια και υπερβολή να μην είναι εύκολα … Continue reading Περί ξένων ΑΚΑΜ..

Ένα τάγμα στρατηγών στον ελληνικό στρατό


του Ηλία Νταλούμη, ΙΣΟΤΙΜΙΑ 27/6/2009 Με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ της 16ης Ιουνίου 2009, η εννεάμηνη στρατιωτική θητεία είναι γεγονός, δεν έτυχε όμως ευρύτερης απο­δοχής. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι έγινε «χωρίς μελέτες, χωρίς σχεδιασμό», ενώ πιστεύει ότι έτσι «υποβαθμίζεται η αποτελεσματικότητα των Ενό­πλων Δυνάμεων και η άμυνα της χώρος. Αφήνει όμως ένα προεκλογικό παράθυρο για … Continue reading Ένα τάγμα στρατηγών στον ελληνικό στρατό

Ποιός είναι ο πραγματικός ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων


ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Φεβ. 2009 Μετά το 1974 ξεκίνησε μια περίοδος η οποία προσ­διόρισε εκ νέου τις σχέσεις Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτείας, Το τέλος της επτάχρονης δικτατορίας σηματοδότησε την έναρξη της σταδιακής μείωσης της ε­πιρροής και του ρόλου του στρατεύματος, με τελικό στόχο να μην επαναληφθεί η εκτέλεση πραξικοπήματος. Εκτοτε οι Ένοπλες Δυνάμεις ακολούθησαν μια διαδι­κασία … Continue reading Ποιός είναι ο πραγματικός ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων

Ελληνικός Στρατός και γραφειοκρατία


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 7/3/2008 Εγγραφο προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας α­πέστειλε τον περασμένο μήνα το υπουργείο Εσω­τερικών, ζητώντας να πληροφορηθεί τα μέτρα που ελήφθησαν και στο υπουργείο αυτό για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών. Και επειδη δεν έγινε τίποτε στον συγκεκριμένο τομέα -όπου οι πολύπλοκες διαδικασίες και η … Continue reading Ελληνικός Στρατός και γραφειοκρατία

«Έθαψαν» αποτελέσματα έρευνας για τον Στρατό Ξηράς


Γαλανός 15/5/2007 «Μπούμερανγκ» γύρισε για την πο­λιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνι­κής Άμυνας η μυστική στατιστική έ­ρευνα που διεξήγαγε τον Φεβρουά­ριο του 2006 μεταξύ των αξιωματικών (ανώτερων και κατώτερων) στον Στρα­τό Ξηράς, καθώς τα αποτελέσματα της ήταν αποδοκιμασία για την πολιτική της ΝΔ στο στράτευμα. Για τον συ­γκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο ο κάθε … Continue reading «Έθαψαν» αποτελέσματα έρευνας για τον Στρατό Ξηράς