Πέ­ρα α­πό την α­πο­μό­νω­ση


Το πιο ι­σχυ­ρό ερ­γα­λεί­ο που κά­θε στρα­τιώ­της με­τα­φέ­ρει δεν εί­ναι το ό­πλο του, αλ­λά το μυα­λό του. Στις μέ­ρες μας, κα­θώς και στο μέλ­λον, ό­σο μπο­ρού­με να προ­βλέ­ψου­με, οι γνώ­σεις που έ­χουν οι στρα­τιώ­τες σε ό­λες τις βαθ­μί­δες εί­ναι, κα­τά πά­σα πι­θα­νό­τη­τα, εξί­σου ση­μα­ντι­κές για την ε­πι­τυ­χί­α τους ό­σο και το τι τους ε­πι­τρέ­πει να κάνουν η φυ­σι­κή τους κα­τά­στα­ση. Ο­ρι­σμέ­να βα­σι­κά ζη­τή­μα­τα που α­παι­τεί­ται να α­ντι­με­τω­πί­σει ο στρα­τός των Η­ΠΑ σε με­τα­βα­τι­κές πε­ριό­δους ως εκ τού­του πρέ­πει να εί­ναι: πώς θα κα­θο­ρι­στεί η κα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση των ε­νό­πλων δυ­νά­με­ων των Η­ΠΑ, και ποιοι εί­ναι οι κα­λύ­τε­ροι τρό­ποι για να με­ταδώ­σει αυ­τή την εκ­παί­δευ­ση; Ποια πρέ­πει να εί­ναι η ι­δα­νι­κή σχέ­ση με­τα­ξύ στρα­τιω­τι­κού τρό­που ζω­ής και της στρα­τιω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης; Continue reading «Πέ­ρα α­πό την α­πο­μό­νω­ση»

Advertisements

Η τραγωδία της αμυντικής βιομηχανίας μέσα από τις δηλώσεις όσων διοίκησαν!


του Κων. Φράγκου*
(Ή αλλιώς Πίθος Δαναΐδων για το χρήμα των φορολογούμενων ή Πρυτανείο Νομενκλατουρίων και Συνδικαλιστών ή Χώροι εξαπάτησης και λαμογιάς)
Έχουν γραφτεί τόσα τελευταία, τα περισσότερα όψιμα, για τις ΚΑΒ που αν προσθέσω ένα άλλο κείμενο στο ίδιο μοτίβο, φοβάμαι ότι κανείς δεν θα το διαβάσει.
Θα πάρω την εύθυμη πλευρά του θέματος, δηλαδή των φαλιμέντων των ΚΑΒ, αφού πρόκειται για ιλαροτραγωδία, και θα σας προσφέρω ως «ορεκτικό» δηλαδή εισαγωγή, μερικά χαριτωμένα τσιτάτα και διαπιστώσεις που όταν εγράφησαν ουδένα, από τους κατέχοντες τους θώκους συγκίνησαν. Ούτε καν τους απασχόλησαν. Είχαν πέσει με τα μούτρα στο μεγάλο φαγοπότι….Παχυδερμία, αδράνεια, αφασία…….
«Και τρέλα πολλή και αμαρτία περισσότερη και ψυχή του δράματος η φρίκη». Όταν ο Πόε έγραψε αυτά, άλλα είχε στο νου του, αλλά ο στίχος ταιριάζει στη σημερινή Κρατική Αμυντική Βιομηχανία.
Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Καθηγητής(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20/07/1999)
Οι διορισμένοι στις κορυφαίες αμυντικές θέσεις κομματικοί νομενκλατούριοι από τους έχοντες «υψηλή αντίληψη της ευθύνης» Υπουργούς Άμυνας στο διάστημα 1996-2006 είχαν μη γνώση του αντικειμένου, μη εμπειρία και σπουδές ανύπαρκτες. Ήταν παντελώς άσχετοι και εν πολλοίς επικίνδυνοι. Όσο για το ήθος μερικών ας μη μιλήσουμε…. Continue reading «Η τραγωδία της αμυντικής βιομηχανίας μέσα από τις δηλώσεις όσων διοίκησαν!»

The shame of Sept. 6-7 is always with us


By Mehmet Ali BIRAND, Ηurriyet 7/9/2005
 

I am one of the living witnesses of what happened in Istanbul 50 years ago. I was 14 years old. I did not know what it was all about. However, the passage of time made me understand the seriousness of the incidents and I always carry the shame.

I am one of the living witnesses of what happened in Istanbul 50 years ago. I was 14 years old. I did not know what it was all about. However, the passage of time made me understand the seriousness of the incidents, and I always carry the shame. Even though it was the only such incident in which the Turkish state officially admitted its culpability and tried to compensate its victims, it still continues to weigh on our conscience.

I can never forget.

I can still remember what I saw in Beyoğlu on the morning of Sept. 7, 1955. Continue reading «The shame of Sept. 6-7 is always with us»

Το θέατρο του παραλόγου για τις Ενοπλες Δυνάμεις!


του Μάνου Ηλιάδη, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 9/6/2013
Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αυτό που πλειστάκις χαρακτηρίστηκε από αυτές τις στήλες ως ενδημική παθογένεια του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας ανεδείχθη σε όλη του τη λυπηρή πραγματικότητα σε διάφορες πρόσφατες εκδηλώσεις.
 Στην πρώτη, με την ευκαιρία της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Ακαδημία Αθηνών με το ΕΛΙΣΜΕ.. (Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών), στο κτίριο της Ακαδημίας, στις 24 Μαΐου 2013, με θέμα «Η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας μας υπό το πρίσμα των εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων», ακούσαμε από υπεύθυνα χείλη για το θέμα της νέας Δομής Δυνάμεων ότι λόγο σε αυτήν δεν έχουν μόνο οι Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, με τον ίδιο τον ΥΕΘΑ Π. Παναγιωτόπουλο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «στο θέμα του καθορισμού της νέας Δομής Δυνάμεων ελήφθησαν υπόψη και παράγοντες που έχουν σχέση με τις τοπικές κοινωνίες»! Αυτό, δηλαδή, που αποτέλεσε ανέκαθεν την αιτία συνεχών αναβολών στην υιοθέτηση της Δομής Δυνάμεων και κόστισε τεράστια ποσά στο Ελληνικό Κράτος, ήτοι οι αντιδράσεις των τοπικών δημάρχων στη μετακίνηση μονάδων από την περιοχή τους, έγινε και επισήμως, ή τουλάχιστον δημόσια, αποδεκτό! Πάλι καλά, βέβαια, που δεν θεσμοθέτησαν την εξωφρενική αυτή άποψη διά νόμου…
Το αποτέλεσμα ήταν η εξαγγελία της νέας Δομής Δυνάμεων (σ.σ.: έπρεπε να είναι σε εφαρμογή από το 2010) μετά το ΚΥΣΕΑ της 30ής Μαΐου 2013 να χαρακτηρισθεί από όλους ως μη τολμηρή, έναν χαρακτηρισμό που έδωσε επίσης στην ιδιαίτερα τεκμηριωμένη ομιλία του (στην Ακαδημία Αθηνών) ο πρώην υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ -και ένα από τα λαμπρότερα «μυαλά» που πέρασαν ποτέ από το Στράτευμα- αντιστράτηγος ε.α. Στυλ. Παναγόπουλος. Continue reading «Το θέατρο του παραλόγου για τις Ενοπλες Δυνάμεις!»

ΥΠΕΘΑ και ο «τάφος του Ινδού»


του Κων.Φράγκου * onalert.gr

Πολιτικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες που δεν έχουν το χάρισμα να λαμβάνουν αποφάσεις θα αποτύχουν σίγουρα και ίσως ή αναποφασιστικότητα τους να οδηγήσει σε καταστροφές. Ας αλλάξουν επάγγελμα. MC Namara/τ.ΥΕΘΑ ΗΠΑ

Όταν προ ημερών ξαναείδα το τσιτάτο του σπουδαίου αυτού Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, ο οποίος δεν ήταν επαγγελματίας πολιτικός, διάβασα ένα συναφές κείμενο σε εβδομαδιαία εφημερίδα και γνωρίζοντας την κατάσταση στο ΥΕΘΑ αποφάσισα να γράψω ένα αυστηρό κείμενο για το ON ALERT. Καθ’ οδόν, προτίμησα να το «γυρίσω» σε ευθυμογράφημα. Αρκετές πίκρες καταπίνουμε τελευταία, ας γελάσουμε λίγο.
Ήταν Αύγουστος του 1994, αν θυμάμαι καλά στη Β’ Περίοδο Α.Παπανδρέου δηλ. της Μιμικοκρατίας όταν, απόστρατος πλέον, είχα μια πρόσκληση «για καφέ» του αείμνηστου Στρατηγού Γρηγόρη Κλετσίδη ( Σχη, τότε ), Δ/ντή Στρ. Γραφείου ΥΕΘΑ, θέση που κατείχα επί 3,5 χρόνια επί Υπουργού κ.Γιάννη Χαραλαμπόπουλου, του επιλεγομένου HONEST JOHN.

Συζητούσαμε περί, στρατιωτικών ανέμων και υδάτων, οπότε εισήλθε στο Γραφείο ο τ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ.Σταμάτης Βελλίδης που η Κυβέρνηση είχε τοποθετήσει ως Πρόεδρο της μακαρίτισσας πλέον, ΕΒΟ. Έγινε ο παρακάτω διάλογος πάνω-κάτω : Continue reading «ΥΠΕΘΑ και ο «τάφος του Ινδού»»

To σχέδιο «ΚΗΡΥΚΑΣ» για τον πόλεμο της προπαγάνδας


του Μάνου Ηλιάδη, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19-8-2012

Στην εποχή μας, όπου η ανέκαθεν παρούσα ψυχολογική διάσταση του πολέμου προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω της προόδου των ΜΜΕ και της επιρροής που ασκούν στην εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη, η διαχείριση των ειδήσεων αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη. Η ανάγκη αυτή έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην κρίση των Ιμίων, με την απαράδεκτη κατάσταση της τηλεοράσεως να δείχνει αλογόκριτα πλάνα από την αναχώρηση του Στόλου κα τη διασπορά ειδήσεων που προκάλεσαν τεράστια σύγχυση στο κοινό, λόγω της προφανούς ελλείψεως πολιτικής για το συγκεκριμένο θέμα. Στις ελλείψεις της περιόδου κατατασσόταν και αυτή ενός κατάλληλα οργανωμένου Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων, με αποτέλεσμα ο χειρισμός της όλης κρίσεως να καταλήξει στο γνωστό φιάσκο που θα μπορούσε να περιγραφεί με τον τίτλο του γνωστού έργου του Πιραντέλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε». Από τότε, βέβαια, έγιναν πολλά για την κάλυψη των ελλείψεων αυτών, όπως η δημιουργία ενός πλήρως οργανωμένου και άρτια εξοπλισμένου Κέντρου Χειρισμού Κρίσεων και μία οργανωμένη προσπάθεια κωδικοποιήσεως των αναγκαίων χειρισμών για την ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης. Continue reading «To σχέδιο «ΚΗΡΥΚΑΣ» για τον πόλεμο της προπαγάνδας»

Η ελληνική κοινωνία στο στόχαστρο της Άγκυρας


του Μάνου Ηλιάδη, ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Στο πρόσφατο βιβλίο του Η μυστική δράση των Τούρκων στην Ελλάδα και η σύγχρονη ΜΙΤ ο συντάκτης του παρόντος είχε… εκφράσει την άποψη ότι η τουρκική απειλή, χωρίς να παύσει ποτέ να εκφράζεται στο στρατιωτικό τομέα, όπως αποδεικνύεται από πλήθος στοιχείων, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια διαφοροποίηση, με την παράλληλη εφαρμογή της στρατηγικής της απειλής χρήσεως βίας εναντίον της χώρας μας και της στρατηγικής της ήπιας ισχύος. Όπως τεκμηριώνεται στο παραπάνω βιβλίο, κεντρικά στοιχεία της νέας στρατηγικής, η οποία επετάθη τα τελευταία λίγα χρόνια και προσλαμβάνει ιδιαίτερη δυναμική μετά την είσοδο της Ελλάδας στην παρούσα κρίση, είναι η πολιτιστική διείσδυση, η οικονομική διείσδυση και η θρησκευτική διείσδυση. Τον τελευταίο καιρό, η νέα αυτή στρατηγική φαίνεται να επικεντρώνεται σε αυτό το οποίο στο σύγχρονο ψυχολογικό πόλεμο αποκαλείται «ο αγώνας για την καρδιά και το μυαλό» του αντιπάλου, η υπονόμευση, δηλαδή, της θελήσεως του αντιπάλου να αντισταθεί και ο επηρεασμός του θυμικού του κατά τρόπο φιλικά διακείμενο προς τον ασκούντα τη στρατηγική διεισδύσεως και κυριαρχίας επί του αντιπάλου του χωρίς πόλεμο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια στοχευμένη προσπάθεια τροποποιήσεως της αναλήψεως του αντιπάλου για την πραγματικότητα που θυμίζει τη γνωστή από την αρχαιότητα ρήση «ου τα πράγματα αλλά η των πραγμάτων δόξα [Σ.Σ: γνώμη] κινεί τον άνθρωπο».  Continue reading «Η ελληνική κοινωνία στο στόχαστρο της Άγκυρας»