Η κρίση, ευκαιρία για εκσυγχρονισμό

του Δήμου Βερύκιου, ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2/10/2010

Με το προεκλογικό σύνθημα: «Ή αλ­λάζουμε ή βουλιάζουμε», ένα χρόνο πριν, το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην εξουσία και έμελλε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με διαδικασίες «εξπρές» να ξεκινήσουν διαρθρωτικές αλλαγές σε βασικούς τομείς του κράτους. Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός έθεσε την χώρα υπό την εποπτεία του ΔΝΤ και υπό την δαμόκλειο σπάθη της τρό­ικας ξεκίνησαν «βιαίως» αλλαγές τις οποίες θα έπρεπε να είχε κάνει η Ελλάδα από μόνη της αρκετά χρόνια πριν. Ο χώρος της Άμυνας δεν θα μπο­ρούσε να μείνει έξω από τον χορό των διαρθρωτικών αλλαγών του κράτους παρότι το στρατιωτικό κατεστημένο ανθίσταται και δυστυχώς -τουλάχιστον μέχρι τώρα- δείχνει να επηρεάζει την παρούσα πολιτική ηγεσία. Ωστόσο, στο πλαίσιο της περικοπής των δημο­σίων δαπανών, ο τομέας της άμυνας βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανάγκη άμεσης και βαθιάς προσαρμογής. Η εγκατάλειψη και η αναστροφή των μεταρρυθμίσεων το 2004 σε συνδυα­σμό με την κρίση έχουν δημιουργήσει πλέον σοβαρά αδιέξοδα.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αντίθετα, σήμερα πολιτική και στρατιωτική ηγεσία βρίσκονται αντι­μέτωπες με τη δυσάρεστη πραγματι­κότητα να ολοκληρώσουν ης μεταρ­ρυθμίσεις με πενιχρά μέσα και να λάβουν δύσκολες αποφάσεις. Οι Ευ­ρωπαίοι εταίροι μας αντιλαμβάνονται τις ευαισθησίες της Ελλάδας στην ά­μυνα, όμως δεν κατανοούν γιατί η χώρα δεν προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα ώστε να αντιμετωπι­στούν καλύτερα οι διαφαινόμενες α­πειλές. Οι συγκρίσεις με άλλες ευρω­παϊκές χώρες είναι καταλυτικές.

Μαζί με άλλες χώρες του νότου η Ελλάδα διατηρεί σαφώς διαχωρισμέ­νους προϋπολογισμούς ανά Κλάδο, ενώ θα μπορούσε να ενισχύσει ης διακλαδικές δαπάνες και να επιτύχει μεγάλες εξοικονομήσεις. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία συμβούλων Mc Kinsey σε πρόσφατη μελέτη της [S. Gebicke, S. Magid, (2010) Μαθήματα από όλο τον κόσμο: συγκρίσεις απο­τελεσμάτων στην άμυνα, Mc Kinsey Institute]. Η Ελλάδα έχει ορθά επικε­ντρώσει σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες της στην κάλυψη των αναγκών των μάχιμων μονάδων. Συγκαταλέγεται σε μία ομάδα χωρών που διαθέτουν πάνω από το ένα τρίτο των δαπανών οε αυτές τις μονάδες. Υπάρχουν, όμως, χώρες που ενισχύουν διαχρονι­κά αυτή την τάση ακόμα περισσότερο και η Ελλάδα έχει σημαντικά περιθώ­ρια ακόμα να επιτύχει περικοπές σης λοιπές δυνάμεις χωρίς να προκαλέσει προβλήματα σης μάχιμες.

Προς αυτή την κατεύθυνση απο­τελεί μονόδρομο η μείωση των λει­τουργικών δαπανών με την εμβάθυν­ση της διακλαδικότητας, τη δημιουρ­γία κοινών υποδομών υποστήριξης ομοειδών οπλικών συστημάτων, τη δραστική περικοπή των στρατοπέδων εφεδρείας και την ενοποίηση των κέ­ντρων εκπαίδευσης. Τα επόμενα χρόνια και με δεδο­μένο το βάρος της δημοσιονομικής κρίσης το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναγκαστικά θα πρέπει να επικεντρω­θεί σε πρώτη φάση στην αυξημένη διαθεσιμότητα των υπαρχόντων οπλι­κών συστημάτων με την υπογραφή συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης και την ομαλή κάλυψη των αναγκών σε ανταλλακτικά. Σε δεύτερη φάση, μπο­ρεί να προωθηθεί για υλοποίηση (με αυστηρότερη, όμως, ιεράρχηση) περι­ορισμένος αριθμός προγραμμάτων που αφορούν κυρίως στην κάλυψη άμεσων επιχειρησιακών αναγκών και στην αντικατάσταση συστημάτων που έχουν εξαντλήσει το όριο ζωής τους. Κρίνεται δε θετικό η εξαγγελία δεκαπενταετούς εξοπλιστικού προγράμμα­τος με στόχο τη συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή προγράμματα συμπαραγωγής που σήμερα βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης.

Είναι σαφές ότι η κρίση μπορεί να αποτελέσει μία τελευταία ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυ­νάμεων, αρκεί να στρατευτούν σε αυτό το στόχο η πολιτική και κυρίως η στρατιωτική ηγεσία

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.