Ασκηση κυβερνοάμυνας "ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2010"

περ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Από τις 18 έως xis 20 Μαΐου πραγματο­ποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας η εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ – 2010». Σκοπός της ήταν η εξάσκηση των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα προετοιμασίας και δοκιμής των διαδικασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση επιθετικών ενεργειών, επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου καθώς και για την εξουδετέρωση της ικανότη­τας δυνητικού αντιπάλου που θα μπο­ρούσε να διεξάγει τέτοιες επιχειρήσεις, εναντίον της εθνικής άμυνας της χώρας. Η συγκεκριμένη άσκηση διοργανώθηκε και συντονίστηκε από το ΓΕΕΘΑ, σε συ­νέχεια της εμπειρίας που προέκυψε από την επιτυχή συμμετοχή της Ελλάδας στην ανάλογη άσκηση του NATO (NCDEX-09) τον περασμένο Νοέμβριο. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των διαφόρων φορέων, εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων, στους οποί­ους περιλαμβάνονταν και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του δημοσίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση και με κατά κρίση καθορισμό του βαθμού εμπλοκής των υπηρεσιών τους. Σκοπός της ήταν να ασκηθούν οι μετέχο­ντες σε επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας και ειδικά στον συντονισμό για την αντιμε­τώπιση απειλών κυβερνοπολέμου. Μέσα από τα σενάρια αναδεικνύονται δυσχέ­ρειες και ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς με συνέπεια να προχωρήσουν στη συνέχεια σε ενέργει­ες αντιμετώπισής τους.

Επειδή εκτός από τον κυβερνοπόλεμο εχθρός είναι και το κόστος, η άσκηση εκτελέστηκε με το μι­κρότερο δυνατό. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι δεν γνώρι­ζαν τα σενάρια και οι επιθέσεις πραγμα­τοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο για λόγους ρεαλισμού. Σύμφωνα με το σενά­ριο εκτελέστηκαν επιθέσεις κατά μεγάλου φάσματος στόχων σε όλη την επικράτεια οι οποίες ήταν:

α) κλιμακούμενες (αναφορικά με τη σο­βαρότητα των επιπτώσεων)

β) ταυτόχρονες (χρόνος εκδήλωσης)

γ) μαζικές (πλήθος επιθέσεων)

δ) συντονισμένες (επιδίωξη επίτευξης συγκεκριμένου σκοπού)

ε) επαναλαμβανόμενες (προσβολή ίδιου στόχου μετά από την αποκατάσταση λει­τουργίας του),

στ) κατευθυνόμενες (κεντρικός έλεγχος εκδήλωσης τους)

ζ) συνεχείς (χρονική περίοδος διάρκειας εκδήλωσης τους).

Μεταξύ των στόχων συγκαταλέγονταν πληροφοριακές και φυσικές υποδομές γεγονός που αντανακλά τον ρεαλισμό της άσκησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σενάριο προβλεπόταν ότι στο εγγύς γεωπολιτικό περιβάλλον διαμορφωνό­ταν κατάσταση δημιουργίας προκλητι­κών ενεργειών σε βάρος της Ελλάδας με συνέπεια την πρόκληση θερμού επεισοδίου, ή ακόμη και σύρραξης. Σύμ­φωνα με το παράδειγμα της Γεωργίας το 2008 πριν από την εκδήλωση στρατι­ωτικών επιχειρήσεων, προηγήθηκε κυβερνοεπίθεση, ένα ενδεχόμενο που επί­σης ελήφθη σοβαρά υπόψη, Οι Έλληνες επιτελείς έχουν αντιληφθεί ότι στο σύγχρονο πεδίο πολέμου ο εχθρός θα θε­λήσει να εκμεταλλευτεί την αυξανόμενη εξάρτηση των πολιτικών-στρατιωτικών- βιομηχανικών υποδομών από την τε­χνολογία, επιτυγχάνοντας δυσανάλογα μεγάλα αποτελέσματα. Κυβερνοπροσβολές κατά κρίσιμων στόχων όπως πολιτικο-στρατιωτικές υποδομές, βιομηχανικά συστήματα ελέγχου, συστήματα διοίκη­σης και ελέγχου, υποκλοπή πληροφορι­ών, αλλοίωση δεδομένων, οικονομική επιβάρυνση, παραπλάνηση της κοινής γνώμης, μπορούν να εκτελεστούν με ελάχιστο κόστος και κινητοποίηση. Στην άσκηση επισημάνθηκε ότι ο κυβερνοπόλεμος δεν εξαρτάται από γεωγραφικά ή χρονικά όρια, δεν αποτελεί προϋπόθεση η διαμόρφωση κατάστασης κρίσης και είναι πρακτικά αδύνατο η τεκμηριωμένη απόδειξη της ταυτότητας του επιτιθέμε­νου, Οι ‘Έλληνες επιτελείς εκτιμούν ότι αντίστοιχες ασκήσεις πρέπει να καθιε­ρωθούν να εκτελούνται συχνότερα και σε αυτές να συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι φορείς ακόμη και εκείνοι που προέρχονται αηό τον ιδιωτικό τομέα.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.