του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, 5/6/2010

Λίγο μετά την «επίθεση φιλίας» του Ερντογάν στην Αθήνα, οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν την άσκηση EFES-2010, που προβλέπει κατάληψη ελληνικού εδάφους… Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι των συμφωνιών που υπεγράφησαν κατα την επίσκεψη του Τούρ­κου πρωθυπουργού και σβήσει ο απόηχος των διαβεβαιώσεών του περί των ειρηνικών του προθέσεων  και λοιπά εύηχα για τα αυτιά ορισμένων οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν μία ά­σκηση με σκεπτικό και σενάριο που ελάχιστες αμφιβολίες αφήνουν για τις πραγματικές τους προ­θέσεις.

Πρόκειται για την ά­σκηση EFES-2010, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο και εφέτος διεξή­χθη από 3 έως 28 Μαΐου στην περιοχή Goganbey της επαρ­χίας Seferihisar του Νομού Σμύρνης (απέναντι από τη Χίο και Σάμο). Η άσκηση αυτή εί­ναι γνωστή στην ελληνική στρατιωτική ηγεσία. Σε ό,τι α­φορά, όμως, το ευρύ κοινό, της πολιτικής ηγεσίας συμπερι­λαμβανομένης (που εξακο­λουθεί να μετράει απλώς τα α­ποβατικά πλοία των Τούρκων), είναι γνωστή γενικώς ως μία αποβατική άσκηση, με προ­φανή στόχο τα ελληνικά νη­σιά, χωρίς μία στοιχειώδη έ­στω περιγραφή της, ή της επιδιωκόμενης μέσω αυτής απο­κτήσεως συγκεκριμένων δυ­νατοτήτων από την τουρκική πλευρά. Τούτο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η φετινή EFES πα­ρουσίασε ορισμένα ενδιαφέ­ροντα στοιχεία που τη διαφο­ροποιούν από τις προηγούμε­νες, επιβάλλει στη στήλη μία γενική περιγραφή της για την καλύτερη ενημέρωση των α­ναγνωστών του «ΚτΕ». Οι δυ­νάμεις που συμμετείχαν στην άσκηση ήταν σημαντικές από απόψεως μεγέθους και μέσων. Συγκεκριμένως, στην άσκηση συμμετείχαν:

 • 6.963 άτομα
 • Δύο τάγματα πεζοναυτών
 • Δύο μηχανοποιημένα τάγματα πεζικού
 • Μία επιλαρχία αρμάτων
 • Τρεις μοίρες πυροβολικού
 • 33 ελικόπτερα (μεταφορικά και επιθετικά)
 • 47 αποβατικά σκάφη
 • 45 ελαστικές λέμβοι
 • Μη επανδρωμένα αεροσκά­φη [τουρκικής κατασκευής mini-UW (Kale Baykar) και πι­θανώς ένα Heron ισραηλινής κατασκευής]
 • 46 πολεμικά αεροσκάφη (F- 16 και F-4)
 • Tέσσερα μεταγωγικά αερο­σκάφη
 • Ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου
 • Τρεις ομάδες των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων (Bordo Bereli)
 • Τμήματα βατραχανθρώπων SAS (υποβρυχίου άμυνας) και SAT (υποβρυχίου εφόδου)
 • Τμήματα της Στρατοχωροφυλακής (Jandarma)
 • Τμήματα της Ακτοφυλακής (Sahil Guvenlik – Ασφάλεια Ακτών).

Σενάρια πολέμου

Η άσκηση βασίστηκε σε ένα ι­διαίτερα ενδεικτικό σενάριο, το οποίο περιελάμβανε την ε­φαρμογή υπαρχόντων σχεδίων, ως επακόλουθο μίας περιόδου κλιμακούμενης κρίσεως μετα­ξύ των χωρών Safir (Ζαφύρι =Τουρκία) και Mercan (σ.σ.: η ερμηνεία της λέξεως παρα­πέμπει σε σύμπλεγμα κοραλ­λιογενών νήσων, με σημαντι­κή οικονομική αξία, που ανή­κουν σε εχθρική χώρα = Ελλά­δα). Σύμφωνα με αυτό, οι δύο χώρες δεν μπόρεσαν να επι­λύσουν τις διαφορές τους ειρηνικώς και μέσω διαπραγμα­τεύσεων, με αποτέλεσμα να ε­φαρμοσθούν τα σχέδια που α­φορούσαν την εκτέλεση απο­βατικής ενέργειας, αεροκίνητης ενέργειας και επιχειρήσεις ανορθόδοξου πολέμου. Για την υλοποίηση της α­σκήσεως, ενεργοποιήθηκε για μία ακόμη φορά το περίφημο EMOGK (Ege Musterek Ozel Gorev Kuveti = Στρατηγείο της Διακλαδικής Δυνάμεως Αιγαί­ου Ειδικής Αποστολής), το ο­ποίο, σύμφωνα με το προ­σφάτως κυκλοφορήσαν βιβλίο του Χρ. Μηνάγια (εκδόσεις Κ. Τουρίκη), έχει συγκροτηθεί α­πό τη Στρατιά του Αιγαίου -α­πό τον καιρό της ειρήνης- με αποκλειστική αποστολή τη διεξαγωγή αποβατικής επιχειρή­σεως εναντίον των νησιών του Αιγαίου (σ.σ: Δεν ταιριάζει και πολύ με τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης, έτσι;).

Η άσκηση ξεκίνησε με τη διείσδυση τμημάτων των Bordo Bereli στην εχθρική περιοχή, καθώς και τμημάτων υποβρυχίων καταστροφών SAS και SAT. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από τουρκικές πηγές, οι πρώτοι, πραγματο­ποίησαν άλμα με αλεξίπτωτο (ελεύθερη πτώση) από ύψος 10.000 ποδών στα μετόπισθεν του εχθρού και κατέστρεψαν εχθρικούς σταθμούς ραντάρ (σ.σ.: αν και η πληροφορία αυτή κρίνεται μάλλον αμφι­σβητήσιμη). Ο αριθμός τους μπορεί να συναχθεί από τη μεταφορική ικανότητα των τεσσάρων μεταγωγικών αε­ροσκαφών CN-235, ενώ το ύψος των 10.000 ποδών, από το οποίο έπεσαν, μάλλον δεν συ­νηγορεί υπέρ της απόψεως α­ποστολής διεισδύσεως δι’ α­λεξιπτώτου, δεδομένου ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το ύψος ρίψεως είναι περί τα 22.000 πόδια. Παράλληλα, και προφανώς πριν από αυτούς, τα τμήματα βατραχανθρώπων SAS και SAT είχαν προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, πριν α­πό την απόβαση, στην περιο­χή της ακτής αποβάσεως (άρ­ση κωλυμάτων κ.λπ.). Σύμφωνα, πάντα, με τις τουρκικές πηγές, χρησιμοποι­ήθηκαν στη συνέχεια μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε α­ποστολές τακτικής αναγνωρί­σεως στην εχθρική περιοχή, τα οποία διαβίβασαν τα στοιχεία των εντοπισθέντων  στόχων στο στρατηγείο (EMOGK). Το τε­λευταίο, μετά την επεξεργα­σία των προαναφερθέντων στοιχείων, έδωσε διαταγή για καταστροφή των στόχων με προσβολή τους από αεροσκά­φη F-4 και F-16, καθώς επίσης και από επιθετικά ελικόπτερα. Αμέσως μετά ακολούθησε η κύρια φάση της αποβάσεως, η οποία περιελάμβανε:

 • Εκκαθάριση ναρκών από τμή­ματα του στρατού ξηράς
 • Βολές όλμων και πυροβολι­κού
 • Απόβαση της ταξιαρχίας πεζοναυτών (με δύο τάγματα και μία επιλαρχία αρμάτων)
 • Αεροκίνητη ενέργεια (με ε­λικόπτερα) στο εσωτερικό της εχθρικής αμυντικής τοποθε­σίας (σ.σ.: στα πρότυπα της κυπριακής εισβολής)
 • Αερομεταφορά ρυμουλκουμένων πυροβόλων των 105 (προφανώς των πεζοναυτών) με ελικόπτερα Sikorsky και Cougar και εν συνεχεία εκτέ­λεση βολής από αυτά εναντίον εχθρικών στόχων
 • Προσβολή φάλαγγας εχθρι­κής επιλαρχίας αρμάτων, η ο­ποία εκινείτο προς την κατεύ­θυνση των επιτιθεμένων, με κατευθυνόμενες βόμβες Mk84 (βλ σχετικό άρθρο του «ΚτΕ» για τα τουρκικής κατασκευής kits μετατροπής των απλών βομβών Mk84 σε κατευθυνό­μενες).

Σημεία-κλειδιά

Ποια ήταν τα ενδιαφέροντα στοιχεία της φετινής ασκήσε­ως; Πρώτον, η παρατηρούμε­νη για πρώτη φορά απουσία (λόγω μη προσκλήσεως) ξέ­νων παρατηρητών. Δεύτερον, η απουσία της πολιτικής ηγε­σίας της χώρας, πράγμα που σημειώνεται για πρώτη πάλι φορά και προφανώς εξηγείται από το γεγονός ότι θα ήταν «ά­κομψη» η διεξαγωγή μίας α­σκήσεως καταλήψεως ελληνι­κού νησιού, παρουσία του πρωθυπουργού Ερντογάν και των περισσότερων μελών της κυ­βερνήσεως του, που λίγες μό­νο ημέρες πριν είχαν κομίσει στην Αθήνα τις προτάσεις τους για αμοιβαία μείωση των εξο­πλισμών, μαζί με τις διαβεβαι­ώσεις τους ότι δεν εποφθαλ­μιούν κανένα από τα νησιά μας, Μία άλλη «πρωτιά» της ασκήσεως είναι το γεγονός ό­τι διεξήχθη νύχτα, γεγονός που δείχνει τη σημειωθείσα πρόο­δο των Τούρκων, τα αποβατι­κά των οποίων μερικές δεκα­ετίες πριν τράκαραν μεταξύ τους (Κύπρος). Και, φυσικά, αξιοσημείωτη εξακολουθεί να παραμένει η εμμονή των Τούρ­κων στην εκτέλεση διακλαδικών επιχειρήσεων, με συμμε­τοχή μεγάλου αριθμού χερ­σαίων δυνάμεων, πολεμικών και αποβατικών σκαφών, ελι­κοπτέρων, μαχητικών αερο­σκαφών, τμημάτων της Στρατοχωροφυλακής και της Ακτο­φυλακής. Η τεκμαιρόμενη α­πό τις υφιστάμενες πληροφο­ρίες για την άσκηση επιτυχία της (αποτέλεσμα συνεχών και επίμονων δοκιμών) και το γε­γονός ότι η αεροκίνητη ενέρ­γεια (μεταφορά δυνάμεων δι’ ελικοπτέρων) έγινε νύχτα δί­νουν μία νέα διάσταση στην τουρκική απειλή. Και, φυσικά, τέτοιας εκτάσεως ασκούμενες δυνάμεις, η φύση των χρησι­μοποιηθέντων μέσων και η μορ­φή των επιχειρήσεων που προέβλεπε το σενάριο καταδει­κνύουν ότι αυτό που προβά­ρουν τόσο επιμόνως οι Τούρ­κοι δεν είναι η κατάληψη του Αγαθονησίου ή του Φαρμακονησίου, αλλά μίας κύριας νή­σου.

Παρά την εμφανή πρόοδο των Τούρκων και τους υπερεξοπλισμούς τους, η άποψη της στήλης, που μόνο για αβάσι­μη αισιοδοξία δεν μπορεί να κατηγορηθεί, είναι ότι όσο κα­λοσχεδιασμένη και αν είναι μία ενδεχόμενη τουρκική επι­χείρηση αυτής της μορφής εί­ναι καταδικασμένη. Τούτο, φυ­σικά, σε περίπτωση ομαλής ε­ξελίξεως των πραγμάτων, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση, κινη­τοποίηση κλπ. και κυρίως χω­ρίς να μας πιάσουν να τρωγό­μαστε μεταξύ μας, ως προς το ποιος έκλεψε τα πιο πολλά ή άλλες συνήθεις ενασχολήσεις του συνόλου της πολιτικής η­γεσίας. Στην αντίθετη περί­πτωση, προβλέπεται να συμ­βεί ακριβώς το αντίθετο.

Μία αυτονόητη παρατήρη­ση, πάντως, θα ήταν ότι η ελ­ληνική πολιτική ηγεσία θα πρέ­πει κάποτε να αρχίσει να κάνει διάκριση ανάμεσα στην εμ­μονή των Τούρκων για από­κτηση δυνατοτήτων και στις εκάστοτε διακηρυσσόμενες προθέσεις τους. Και τούτο, για τον απλούστατο λόγο ότι οι πρώτες παραμένουν σταθερές, ενώ οι δεύτερες αλλάζουν.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.