Ο George F. Kennan, διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Σοβιετική Ενωση και θεωρείται ο δημιουργός της γεωστρατηγικής του Ψυχρού Πολέμου με τα βιβλία του Long Telegram και The Sources of Soviet Conduct. Επινόησε τον όρο «ανάσχεση» («containment«),[26] η οποία έγινε ο βασικός άξονας της υψηλής στρατηγικής των ΗΠΑ για τα επόεμνα 40 χρόνια αν και τελικά κατέληξε να εννοεί κάτι τελείως διαφορετικό απο αυτό που εννοούσε ο Kennan.[27]

O Kennan επικέντρωνε την προσοχή του σε αυτό που έλεγε «strongpoint containment.» Κατα την αποψή του, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους όφειλαν να προστατέψουν τις βιομηχανικές περιοχές απο τη σοβιετική επικυριαρχία. Σημείωνε ότι απο τα πέντε κέντρα παγκόσμιας βιομηχανικής δύναμης —Ηνωμένες Πολιτείες,Βρεταννία, Ιαπωνία,Γερμανία και Ρωσία—το μόνο επισφαλές ήταν η Γερμανία.

Ο Kennan ενδιαφερόταν γα τη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, και κατά την άποψή του, μόνο αυτές οι βιομηχανικές περιοχές ενδιέφεραν. Εδώ ο Kennan διέφερε από τον Paul Nitze, του οποίου το έγγραφο NSC-68 την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου , απηύθυνε έκκληση για «αδιαφοροποίητη ή παγκόσμια συγκράτηση», μαζί με μια μαζική στρατιωτική συσσώρευση. [28] Ο Κennan είδε τη Σοβιετική Ένωση ως ιδεολογικό και πολιτικό αμφισβητία και όχι ως πραγματική στρατιωτική απειλή. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για την καταπολέμηση των Σοβιετικών σε ολόκληρη την Ευρασία, επειδή οι περιοχές δεν ήταν παραγωγικές, και η Σοβιετική Ένωση είχε ήδη εξαντληθεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περιορίζοντας την ικανότητα της να προβάλλει ισχύ στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, Kennan αποδοκίμαζε τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, και αργότερα μίλησε επικριτικά εναντίον της στρατιωτικής συγκέντρωσης του του Ρέιγκαν.

Advertisements