Ο μπολσεβικισμός υπερνικά πάντοτε όλας εκείνας τας πολιτικάς ομάδα, αι οποίαι δεν τον αντιμετωπίζουν με αδιάλλακτον εχθρότητα, δια τον απλούστατον λόγον, ότι κινητοποιεί, χωρίς δισταγμούς ή περιορισμούς, κατά του κράτους και των υγειών, συντηρητικών ιδεών τον «υπανθρωπισμόν» ούτως ειπείν, ο οποίος υφίσταται εις κάθε λαόν ως η υποστάθμη αυτού. Ο μπολσεβικισμός είναι η ογράνωσις των ταπεινωτέρων ενστίκτων του λαού προς εξολόθρευσιν όλων των ανωτέρας αξίας στοιχείων της φυλής του.


Ο μπολσεβικισμός είναι η δικτατορία των υποδεεστέρων ανθρώπων. Εις την Αρχήν ανέρχεται δια του ψεύδους και εν τη Αρχή διατηρείται δια της βίας. Πρέπει να τον γνωρίζει τις και να τον έχει διαγνώσει μέχρι των εσωτερικών μυστικών του, δια να δυνηθεί να τον πλήξει αποτελεσματικώς. Πρέπει να κινητοποιηθούν εναντίον του ηνωμέναι αι ανώτεραι και πολυτιμώτεραι αξίαι ενός έθνους, δια να καταστεί δυνατή η κατανίκησίς του. Διότι αποτελεί την οργάνωσιν των αμόρφων αντιφυλετικών μαζών εντός των διαφόρων εθνών.


Επί ενός πεδίου ανεδείχθη ο μπολσεβικισμός ανέκαθεν αληθής αριστοτέχνης: επι του πεδίου της αρνητικής προπαγάνδας, του επηρεασμού των λαών δια του ψεύδους και της υποκρισίας, της μεθόδου δηλαδή εκείνης, η οποία δια της συστηματικής εξαπατήσεως αποβλέπει εις το να παρέχει εις τον κόσμον μίαν τελείως εσφαλμένην και πλαστήν εικόνα περί της φύσεως και εσωτερικής μορφής της πολιτικής ταύτης παραφροσύνης.


Το ψεύδος είναι – κατά την δοξασίαν του Λένιν, του πατρός της μπολσεβικικής επαναστάσεως – όχι μόνον θεμιτόν μέσον, αλλά και το επιτυχέστερον όπλον δια την επικράτησιν του μπολσεβικικού αγώνος.


 …όσον γοητευτικόν και ελκυστικόν και αν είναι το δηλητήριον της μπολσεβικικής θεωρίας, τόσον τρομερά και φρικώδης είναι η μπολσεβικική πράξης. Όρη ολόκληρα πτωμάτων σημειώνουν τον δρόμον της. Μίαν απέραντον θάλασσαν αίματος και δακρύων περικλύει η ατυχής αυτή χώρα. Η ζωή του ανθρώπου δεν έχει πλέον καμίαν αξίαν εκεί. Τρομοκρατία, δολοφονία και κτηνωδία είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πάσης μπολσεβικικής επαναστάσεως…
Όπου ο μπολσεβικισμός κατέχει το πηδάλιον εις χείρας του, αδιαφορεί τελείως πλέον δια την αντίθεσιν μεταξύ θεωρίας και πράξεως. Εκεί κυριαρχεί η καραμπίνα και το μυδραλλιοβόλον. Εις όλας τας άλλας χώρας όμως μεταχειρίζεται την πανούργον και δολιωτάτην εκείνη μέθοδον της προπαγάνδας του δια να εξαπατήσει τον κόσμονως προς την αληθή του φύσιν.

(Ιωσήφ Γκαίμπελς ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s