Εκδόσεις ΔΗΛΙΟΣ

Ο συγγραφέας με πρότυπο την προσωπικότητα, τη μόρφωση και το έργο του Μέγα Αλέξανδρου και ιδιαίτερα την δεινή του ηγετική ικανότητα, έχει συντάξει το βιβλίο αυτό, το οποίο απευθύνεται προς όλους εκείνους, οι οποίοι ασκούν ή θα ασκήσουν διοίκηση σε όλα τα επίπεδα , υπάλληλο και πωλητή ακόμη.(σελ. 20 περ. 1/ σελ. 133 περ. 7,8/ σελ. 134 περ. 1).
Η μέθοδος του είναι, περιγραφή ενός σταδίου της ζωής του Μέγα Αλέξανδρου (γέννηση, ανατροφή, σπουδές, μάχες κ.α.) και στη συνέχεια ανάπτυξη όλων των μεθόδων ηγεσίας και με αρκετές μάλιστα λεπτομέρειες, ώστε ο αναγνώστης ή μελετητής να τις λάβει ως παραδείγματα προς διεύρυνση των γνώσεων του και εφαρμογή.
Ένα στοιχείο το οποίο κρατά τον αναγνώστη σε εγρήγορση είναι ότι απευθύνεται προς αυτόν στο 2ο  πληθυντικό πρόσωπο π.χ. «σταματήστε, αρνηθείτε….., σταματήστε να μοιάζετε με τους άλλους, γεννηθήκατε να αλλάξετε τον κόσμο…….., δεν είστε ίσος με κανέναν…….» και πολλές άλλες τέτοιες προτροπές σε ολόκληρο το βιβλίο. (σελ. 14 6η περ., σελ. 15 πρώτες σειρές και περίοδοι 4,5)
Το ύφος αυτό ενθουσιάζει τον αναγνώστη, αλλά του καλλιεργεί τον εγωισμό, με πιθανές άλλες παρενέργειες, π.χ. να γίνει υπερόπτης ή αλαζόνας κτλ.

Oρισμένα χαρακτηριστικά τοα οποία κατα το συγγραφέα πρέπει να διαθέτει κάθε ηγέτης είναι:

  1. Η δύναμη του παραδείγματος: Ο Αλέξανδρος συμπάσχει με το στρατό του και δίδει το παράδειγμα χύνοντας το νερό, που  του έφεραν οι στρατιώτες του να πιει κατά την πορεία στην άμμο.
  2. Γνώσεις: Χωρίς γνώσεις ο ηγέτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του, απαιτείται μελέτη των βιογραφιών των Μεγάλων ανδρών της ιστορίας, καθώς και των συγχρόνων όπλων και μεθόδων (σελ. 10 περ. 1, σελ. 22 περ. 5).
  3. Πρότυπο: Κάθε ηγέτης, καλό είναι να επιλέξει έναν άλλο μεγάλο ηγέτη τον οποίο να έχει σαν πρότυπο και να προσπαθεί να τον φτάσει. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ως πρότυπο τον Αχιλλέα. Οι Έλληνες έχουμε πάμπολλους άνδρες από την ιστορία μας που μπορούν να αποτελέσουν το πρότυπο μας π.χ. Λεωνίδας, Θεμιστοκλής, Κολοκοτρώνης και τόσοι άλλοι (σελ. 17 περ. 5η ).
  4. Πειθαρχία: Ο ηγέτης πάνω απ’ όλα πρέπει να έχει συγκροτημένο μυαλό. Κανένα τμήμα ή καμιά μονάδα ή επιχείρηση μπορεί να προκόψει αν λείπει η τάξη και η πειθαρχία. Μέλημα κάθε ηγέτη είναι να ασκήσει τον εαυτό του και το τμήμα του στην πειθαρχία (καταρχήν ευσυνείδητα) και την τάξη (σελ. 24 περ. 6η ).
  5. Ηθικό: Ηθικό είναι η ψυχική δύναμη που κινεί τον άνθρωπο στη ζωή και τη δράση. Ο ηγέτης είναι ανάγκη να βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα, να διατηρεί το δικό του ηθικό σε υψηλό βαθμό, για να μπορεί να το μεταδώσει και στους διοικούμενους του, να αποτελεί το παράδειγμα προς μίμηση. Να είναι πάντα αισιόδοξος(σελ. 28 περ. 6η, σελ. 32 περ. 2η).
  6. Εγκράτεια:  Λιτά φαγητά, αποφυγή ποτών (σελ. 26 περ. 1,2,3), ησυχος ύπνος, μη στέρηση ύπνου ( σελ. 27 περ. 4,5,6).
  7. Ταχύτητα λήψης αποφάσεων, ταχεία ενέργεια: Να μη σπαταλάτε ο χρόνος για υπερβολικές αναλύσεις των περιστάσεων. Οι κεραυνοβόλες ενέργειες αιφνιδιάζουν τον αντίπαλο (σελ. 37 περ. 2, σελ. 38 περ. 4).
  8. Εκπαίδευση: Η συνεχής  και ρεαλιστική εκπαίδευση του ίδιου του ηγέτη και των διοικούμενών του τμημάτων, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας του (σελ. 40 περ. 2).
  9. Πληροφορίες: Η ορθή λήψη αποφάσεων βασίζεται κατά το πλείστον στις πληροφορίες, είναι απαραίτητη λοιπόν η οργάνωση συλλογής, ταχείας μεταβίβασης στο κέντρο λήψεως αποφάσεων και ορθή εκτίμηση αυτών (σελ. 47 περ. 1-3).
  10. Καθορισμός «Στόχου»: Ο στόχος είναι το βασικότερο σημείο, χωρίς αυτόν ο ηγέτης βαδίζει στα τυφλά. Εφ’ όσον καθοριστεί πρέπει να ριζώσει βαθιά μέσα στο μυαλό του ηγέτη και να του γίνει έμμονη ιδέα. Όλες οι ενέργειες πρέπει να τείνουν στην επίτευξη του στόχου αυτού (σελ. 48 περ. 1-6). Ο στόχος πρέπει να είναι ξεκάθαρος και να κινούμεθα μεθοδικά  και με όλη τη δύναμη της θέλησης μας γα την επίτευξή του (σελ. 51 περ. 1)

Στις σελίδες 63-71 αναφέρεται στη κατανομή του χρόνου ενός ηγέτη. Σε γενικές γραμμές αναφέρει  τα ακόλουθα:

1.  Σχεδιάζουμε την εργασία της επομένης από το προηγούμενο βράδυ

2.  Κάθε φορά ασχολούμεθα με μία εργασία και επικεντρώνουμε την προσοχή μας σ’ αυτή

3.  Εξουσιοδοτούμε τους υφισταμένους μας για δευτερεύουσας σημασίας θέματα.

4.  Λέγομε «όχι» για θέματα που προσπαθούν να μας φορτώσουν οι άλλοι, ενώ δεν είναι της αρμοδιότητας μας.

5.  Δεν δαπανούμε άσκοπα χρόνο στο τηλέφωνο.

6.  Δεν αναβάλλουμε για ευθετώτερο  χρόνο τίποτε.

Σχετικά με την αυτογνωσία του ηγέτη:

1.  Ελέγχουμε αν έχουμε στα χέρια μας την κατάσταση ή μήπως την ελέγχει κάποιος ή κάποια από το οικογενειακό μας περιβάλλον ή κανένας τρίτος (σελ. 72 περ. 3).
2.  Ο ηγέτης μοιάζει με λέοντα, δεν υποτάσσεται – κυριαρχεί στο χώρο – ηγείται δεν ακολουθεί (σελ. 75 ).
3.  Ιδιαίτερη προσοχή στον εντοπισμό των κολάκων, οι οποίοι πρέπει να απομακρυνθούν από το περιβάλλον του ηγέτη (σελ. 75 ).

Προσόντα Ηγέτη (σελ. 78)

Ο Ηγέτης  χαμογελά, έχει ενθουσιασμό, έχει στόχους, διαθέτει αυτοεκτίμηση, επεκτείνει το μυαλό του, διαβλέπει τις ευκαιρίες, αυτοαναλύεται, έχει αυτογνωσία, εμπνέει τους άλλους

Για την παιδεία του ηγέτη:

1.  Γνώση ιστορίας: Η γνώση της ιστορίας έχει την ικανότητα να διευρύνει τον τρόπο που σκέφτεται κάποιος. Ο Ηρόδοτος λέγει «ευτυχισμένος είναι αυτός που έμαθε ιστορία» και άλλοι συγγραφείς προτρέπουν την  μελέτη της ιστορίας.
2.  Γνώση ψυχολογίας (σελ. 82-87)
·      Πρέπει να κατανοήσουμε την ψυχολογία χειρισμού των ανθρώπων
·      Να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα παίρνουμε συνεντεύξεις κ.α.
·      Δεν υποτιμούμε τον άνθρωπο που κάθεται απέναντι μας και συζητάμε
·      Κολακεύουμε, αλλά η κολακεία μας να είναι ειλικρινής
·      Γενικότερα πρέπει να μελετήσουμε ορισμένα βιβλία ψυχολογίας

Η  Μάχη του Γρανικού ποταμού (334 π.Χ.)

Μόλις έφθασε ο Αλέξανδρος στον Γρανικό ποταμό με 30.000 πεζούς και 5.000 ιππείς, επετέθη κατά των Περσών, που κατείχαν την Ανατολική όχθη του ποταμού, με δύναμη 20.000 πεζών και ισάριθμων Ελλήνων μισθοφόρων, και έτσι αιφνιδίασε τον αντίπαλο με την ταχύτατη ενέργεια, παρά την αντίθετη εισήγηση του Παρμενίωνα (να επιτεθεί την επομένη). Πλέον των ανωτέρω επέλεξε και ενήργησε την επίθεση από μη αναμενόμενη από τους Πέρσες κατεύθυνση, εκμεταλλευθείς και τη θέση του Ήλιου (οι Πέρσες πολεμούσαν με τον Ήλιο κατά πρόσωπο ενώ οι Έλληνες τον είχαν πίσω τους) (σελ. 9 περίοδος 4,7, σελ. 89 περ. 5). Προσωπική παρότρυνση των στρατιωτών στο πεδίο της μάχης από τον ίδιο (σελ. 9 περίοδος 8).

Η Μάχη Ισσού (333 π.Χ.)

Στη μάχη αυτή οι Πέρσες υπό του Δαρείου του Γ’ παρατάχθηκαν με δύναμη πλέον των 100.000 ανδρών, στην παραλιακή στενωπό του Πίναρου ποταμού, πλησίον της Ισσού, εγκαταλείποντας την ευρύτερη πεδιάδα των Σώχων, όπου ευνοούντο οι ελιγμοί  του πολυπληθούς στρατού τους (σελ. 97 περ. 2, σελ. 98 περ. 4) Ο Δαρείος και οι στρατηγοί του ήσαν υπεραισιόδοξοι για τη νίκη τους (σελ. 95 περ. 5, σελ. 96 περ. 2,3,4). Ο Αλέξανδρος μπροστά στο πεδίο της μάχης, προωθεί την παράταξή του και τελικά εξαναγκάζει τον Δαρείο να υποχωρήσει, εγκαταλείποντας ακόμη και την οικογένεια του στους Μακεδόνες, οι οποίοι συμπεριεφέρθησαν κατά τον καλύτερο τρόπο. Η καταστροφή των Περσών ήταν ανυπολόγιστη. Τα συμπεράσματα απο τη μάχη είναι τα ακόλουθα:

·      ο ηγέτης δίδει το παράδειγμα
·      κατάλληλη εκπαίδευση ηγέτη και τμημάτων
·      αποφασιστικότητα ηγέτη
·      αξιοπιστία ηγέτη
·      επιμονή στην επίτευξη του στόχου
·      ο ηγέτης πρέπει να έχει θάρρος

Κατάληψη της πόλης Τύρου

Η Τύρος (σήμερα Σουρ) ήταν μια πόλη χτισμένη πάνω σ’ ένα νησί που απέχει από την ξηρά 60 μέτρα περίπου, είτε τόσο άρτια οχύρωση που μέχρι τότε, εθεωρείτο απόρθητη.
Ο βασιλιάς της Ασσυρίας Σαλμανάσσαρ την πολιόρκησε επί 5 (πέντε) χρόνια και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονώσορας  επί άλλα 13 χρόνια, χωρίς κανένα αποτέλεσμα (σελ. 10 τέλος και 109 αρχή). Ο Αλέξανδρος την κατέλαβε σε 8 μήνες περίπου παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των Τυρίων. Κατασκεύασε πρώτα προβλήματα 60 μ. και συνέδεσε την πόλη νήσο με την ξηρά, υπέστη βέβαια σοβαρές απώλειες, αλλά την κατέλαβε. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος ήταν τεράστιο στον τότε γνωστό κόσμο. Ο Αλέξανδρος με την νίκη αυτή εξασφάλισε τα νώτα του για τις επιχειρήσεις προς Αίγυπτο και Κεντρική – Νότια Ασία. Τα συμπεράσματα απο τη μάχη είναι τα ακόλουθα:

·      να μην εγκαταλείπεται ο αγώνας έστω και αν μοιάζουν όλα χαμένα
·      παραπλάνηση και πάλι παραπλάνηση
·      όχι ημίμετρα καθολικές λύσεις
·      εξασφάλιση Νώτων – Πλευρών
·      εάν κάποιοι άλλοι απέτυχαν δεν σημαίνει ότι θα αποτύχουμε και εμείς
·      ισχυροποίηση του γοήτρου μας, η κατάληψη της Τύρου (απόρθητης πόλης) έχει σαν αποτέλεσμα να καταληφθεί χωρίς μάχη ολόκληρη η Αίγυπτος. Η νίκη αυτή τάραξε όλους τους ηγεμόνες της Ασίας και εκατοντάδες άλλες πόλεις παρεδόθησαν αμαχητί.

Μάχη Γαυγαμήλων (331 π.Χ.)

Επιστρέφοντας ο Αλέξανδρος από την Αίγυπτο στην Τύρο κινείται με κατεύθυνση Βορειοανατολική (Β.Α.), αποστέλλει απόσπασμα στον Ευφράτη ποταμό για να κατασκευάσει δύο γέφυρες. Η κατασκευή καθυστέρησε να γίνει, γιατί στην Ανατολική όχθη ήταν ο Βαζαίος με 10.000 άνδρες και εμπόδιζε την κατασκευή. Μόλις επληροφορήθη  ότι έφθασε στην περιοχή ο Αλέξανδρος έφυγε και έτσι διέβησαν οι Μακεδόνες αμαχητί (θείο δώρο για τον Αλέξανδρο). Εκεί πληροφορείται ότι ο Δαρείος κινείται στην Ανατολική όχθη του ποταμού Τίγρι, για να φθάσει στην περιοχή της Μοσούλης όπου συγκλίνουν όλες οι συγκοινωνίες. Με βάση τις πληροφορίες αυτές ο Αλέξανδρος κατέστρωσε σχέδιο να ευρεθεί στην ίδια όχθη με το Δαρείο, αλλά να μη φανεί από που θα διαβεί τον ποταμό (σελ. 114 περ. 1-5). Αλλάζει κατεύθυνση προς Β.Α. και με εντατική πορεία 4 ημερών φθάνει 150 χιλιόμετρα περίπου, Βορείως της Μοσούλης, διαβαίνει τον Τίγρι αμαχητί και βρίσκεται στην ίδια όχθη με το Δαρείο, όπου και στρατοπεδεύει.
Το βράδυ έγινε έκλειψη σελήνης, οι στρατιώτες ανησύχησαν γιατί το θεώρησαν «κακό σημάδι», σε πολύ μικρό όμως χρονικό διάστημα διαδόθηκε ότι «η Σελήνη  είναι Αστέρι των Περσών και γι’ αυτό θα νικηθούν οι Πέρσες». Τούτο επιβεβαιώθηκε και από τις θυσίες που έκαναν στη Σελήνη, Ήλιο και Γη, οπότε το ηθικό τους εξυψώθηκε (σελ. 115 περ. 3,4).
Μετά το ανωτέρω συμβάν, ο στρατός το πρωί ξεκίνησε να συγκρουσθεί με τους Πέρσες. Από αιχμαλώτους που συνελήφθησαν κατά την κίνηση, πληροφορήθηκαν ότι ο Δαρείος με το στρατό του βρισκόταν πολύ κοντά, λίγο Νοτιότερα από τα Γαυγάμηλα σε μια πλατειά πεδιάδα.
Αμέσως ο Αλέξανδρος σταματά την πορεία και στρατοπεδεύει, λαμβάνοντας μέτρα ασφαλείας και ξεκουράζει τον στρατό του για 4 ημέρες (σελ. 115 περ. 6). Κατά τις 4 αυτές ημέρες, ο εχθρός δεν φάνηκε κι έτσι συνεπαίρανε  ότι ο Δαρείος είχε βρει την κατάλληλη τοποθεσία για να δώσει τη μάχη και αποφάσισε να επιτεθεί πρώτος (σελ. 115 περ.7). Ξεκίνησαν Ν 29/30 Σεπ. 331π.Χ. και το πρωί φθάνουν στους τελευταίους λόφους απ’ όπου βλέπουν στην πεδιάδα τον πολυάριθμο στρατό του Δαρείου (σελ. 115 περ. 8).
Ο Αλέξανδρος συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο στο οποίο επεκράτησε η γνώμη του Παρμενίωνα, να μην επιτεθούν αμέσως αλλά να δοθεί χρόνος για αναγνωρίσεις και να ξεκουραστούν οι στρατιώτες (σελ.115 περ. 8). Οι Πέρσες αν και κατείχαν την τοποθεσία από αρκετού χρόνου ουδεμίαν οχύρωση είχαν…..  «το Περσικό στρατόπεδο χωρίς χαράκωμα και τάφρο…….» (σελ. 116 περ. 7), οι δε Σατράπες βεβαίωναν τον Δαρείο ότι η νίκη είναι δική τους (σελ. 116 περ. 4). Το πρωί της 30/9/331π.Χ. κινείται η στρατιά του Αλέξανδρου με σχηματισμούς μάχης. Οι Πέρσες καταλαμβάνουν τις θέσεις μάχης, η επίθεση δεν εκδηλώνεται. Οι Πέρσες 1.000.000 περίπου έναντι 50.000 των Ελλήνων, παρέμειναν άγρυπνοι όλη τη νύχτα, ο Δαρείος επισκέπτεται τις μονάδες στις θέσεις τους δίνοντας κουράγιο στους στρατιώτες σελ. 116 περ. 7).
Το απόγευμα ο Αλέξανδρος επέστρεψε από την αναγνώριση και έδωσε τις τελευταίες οδηγίες για τη μάχη της επομένης.
Το πρωί της επομένης, επετέθη η στρατιά του Αλέξανδρου και μετά από σφοδρότατη μάχη κατενίκησε το στρατό του Δαρείου, ο οποίος κατευθύνθηκε προς τα βουνά, ενώ ο Αλέξανδρος κινήθηκε προ την πρωτεύουσα της Περσίας  ξαθ Βαβυλώνα (σελ. 121 τελευταία). Διδάγματα απο τη μάχη:
· μελέτη του χώρου των επιχειρήσεων
· χειρισμός δεισιδαιμονιών (δύναται να χαρακτηρισθεί αστραπιαία ή άμεση διάδοση ότι η Σελήνη είναι το Αστέρι των Περσών, ενώ των Ελλήνων είναι ο Ήλιος και η εν συνεπεία θυσία στην Σελήνη, Ήλιο και Γη κατά την οποία τα σφάγια προμήνυαν νίκη των Ελλήνων (σελ. 115 περ. 3,4). (ΨΕΠ).
· η επίθεση είναι η φάση αγώνα που επιφέρει την νίκη
· εξαπάτηση του εχθρού, βασικό μέλημα κάθε ηγήτορα
· το παράδειγμα του ηγήτορα, ο Αλέξανδρος έδινε την μάχη στην πρώτη γραμμή (σελ. 119 τελευταία περίοδος).

Διάβαση του Υδάσπη ποταμού

Στον Υδάσπη, παραπόταμο του Ινδού ποταμού είχε παραταχθεί ο Πώρος, ο ηγεμόνας της Πεντοποταμίας, με όλο του το στρατό και ανέμενε ενισχύσεις από το Κασμίρ (σελ. 126 περ. 2,5).
Ο Αλέξανδρος μόλις έφθασε στον ποταμό αντίκρισε στην απέναντι όχθη (ανατολική) έναν στρατό συγκροτημένο και με ισχυρή αδιάσπαστη παράταξη μάχης (σελ. 124 περ. 4).
Στρατοπεδεύει και τη νύχτα διατάσσει συναγερμό με θόρυβο, οι ιππείς να προελάσουν με πολεμικές κραυγές, να ηχούν  τα τύμπανα και όλοι να επιβιβασθούν στα πλοία (σελ. 124 περ. 7), οπότε ξεσηκώθηκε το στρατόπεδο του αντιπάλου και κινήθηκαν προς την όχθη στρατός και ελέφαντες, περιμένοντας την επίθεση που δεν έγινε ποτέ.
Τα ανωτέρω συνεχίστηκαν επί αρκετές ημέρες κατά τις οποίες ο Αλέξανδρος πραγματοποιούσε αναγνωρίσεις και βρήκε έναν Πόρο 20 χιλιόμετρα Βορειότερα από τις θέσεις του (σελ. 125 περ. 3,4).
Αφήνοντας έναντι του Πόρου ένα απόσπασμα για διατήρηση της φυσιογνωμίας της μάχης (σελ. 124 περ. 5), μετακινεί τον στρατό του και διαβαίνει τον Υδάσπη από τον Πόρο (σελ. 125 περ. 3,4) και έτσι βρέθηκε στην ίδια όχθη με τον αντίπαλο του, κατά τη συνήθεια του.
Οι προφυλακές του Πώρου, μόλις είδαν τις δυνάμεις που διέβαιναν τον ποταμό έφυγαν.
Ο Πώρος, πληροφορήθηκε μετά μία ώρα την διάβαση του Στρατού του Αλέξανδρου βορειότερα και βλέποντας απέναντι του να ετοιμάζονται για επίθεση αμφιταλαντεύθηκε που να ρίξει το βάρος της άμυνας του (σελ.125 περ. τελευταία).
Έτσι δόθηκε χρόνος στον Αλέξανδρο να διαβεί τον ποταμό ανενόχλητος, γιατί το απόσπασμα που έστειλε ο Πώρος υπό τον γιο του βρήκε το στρατό του Αλέξανδρου ανεπτυγμένο (σελ. 126 περ.1). Ο Αλέξανδρος γρήγορα κατάλαβε ότι το απόσπασμα αυτό δεν ήταν η κύρια δύναμη του Πώρου, επιτέθηκε αμέσως και το κατενίκησε (σελ. 126 περ. 3), στη συνέχεια επετέθη κατά της κύριας δύναμης του Πώρου και μετά από σφοδρότατη μάχη οι Μακεδόνες νίκησαν, ο δε Πώρος τραυματίσθηκε (σελ. 127 περ. 9)
Η συμπεριφορά του Αλέξανδρου προς τον Πώρο ήτο εξαίρεση (σελ. 128 περ. 1,2,3)
Διδάγματα:
·      παραπλάνηση και πάλι παραπλάνηση
·      αναγνώριση εχθρού-εδάφους- πεδίου μάχης
·      συνεχής συλλογή πληροφοριών – επεξεργασία
·      έγκαιρη ενημέρωση αρμοδίων
·      τρωτά σημεία του αντιπάλου
·      λήψη μέτρων ασφαλείας πάντοτε
·      τα χειρότερα λόγια που μπορεί να πει ένας στρατιωτικός είναι: «δεν το περίμενα» (Σελ. 129 τελευταία γραμμή).
·      γενναιόδωρη συμπεριφορά προς ηττηθέντα.

Σχετικά με τα Λάθη

Λάθη δεν κάνουν, μόνο εκείνοι που δεν κάνουν τίποτε. Όταν ένας ενεργεί συνεχώς, κάθε μέρα καλείται να λάβει μεγάλες ή μικρές αποφάσεις και είναι φυσικό να κάνει λάθη, πρέπει όμως να διδάσκεται από τα λάθη του. Είναι καλύτερο όμως να διδάσκεται κανείς από τα λάθη των άλλων, γιατί κατά τον Όμηρο «μόνο ο ανόητος μαθαίνει από τα δικά του λάθη». Στον πόλεμο ιδιαίτερα «δεν υπάρχει δυνατότητα για δύο λάθη»
Ο ηγέτης αναγνωρίζει τα λάθη του και αναλαμβάνει τις ευθύνες του (σελ. 133 περ. 6).
Σχετικά με το Φόβο

Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα ανησυχίας που δεν έχουν μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα, π.χ. οι φράσεις «πολεμάει σαν λιοντάρι» και «λάκισε σαν λαγός» τα άκρα του μεγίστου θάρρους και του        μεγίστου φόβου. Ο φόβος το πιο καταστροφικό συναίσθημα και όταν κυριαρχεί μας παραλύει. Από φόβο θέτουμε ευκολότερους στόχους, δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, σκεπτόμαστε μόνο την αποτυχία, βάζουμε πολλά «εάν», είμαστε αναποφάσιστοι και γενικότερα αδρανούμε ή μισοαδρανούμε ή «αφήνουμε τους άλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά» κτλ. (σελ. 138 περ. 1-5).Μακριά από τον ηγέτη οι παραπάνω απόψεις, ο ηγέτης πρέπει να αποτελεί το παράδειγμα στο θάρρος και «το ριψοκινδυνεύειν» θα έλεγα. Ο Αλέξανδρος σε όλες τις μάχες επέλεξε να ριψοκινδυνεύει, δεν γνώριζε τον φόβο (σελ. 138 περ. 8 και σελ. 139). Σ’ αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσονται οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, τις οποίες πρέπει να σπουδάσει κάθε ηγέτης, για να γίνει γνωστός αυτού του μεγάλου όπλου με το οποίο μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα στην επιτυχία των στόχων του π.χ. ο Αλέξανδρος μετά την νίκη του στην Ισσό έφθασε μέχρι την Αίγυπτο χωρίς καμιά αντίσταση, γιατί διεδόθη «το αήττητο» του στρατού του και του ιδίου.
Σήμερα υπάρχει πληθώρα μέσων για τη διεξαγωγή των ψυχολογικών επιχειρήσεων τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος κ.α. με τα οποία ο ηγέτης μπορεί να επηρεάσει τόσο το προσωπικό του, όσο και το προσωπικό του εχθρού, ταυτόχρονα όμως και ο αντίπαλος έχει τα ίδια μέσα για να επηρεάσει το φρόνημα του δικού μας προσωπικού

Επαναπροσδιορισμός των Αξιών (σελ. 144-150)

Στο κεφάλαιο αυτό (18ο ) ο συγγραφέας καλεί αυτόν που επιθυμεί να γίνει ηγέτης να απαρνηθεί παν ότι μέχρι σήμερα πίστευε: οικογένεια, πατρίδα (σελ. 147 περ.3,4 σελ. 148 περ. 3) τρόπο σκέψης, συναισθήματα (σελ. 148 περ. 5). Προτείνει προς μελέτη τους αμφισβητίες Ροϊδη, Λασκαράτο, Καζαντζάκη (σελ. 145 περ. 7). Αναγράφει «ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ» (σελ. 145 περ. 4) και πολλά άλλα. Γενικά μεγάλο μέρος των αναγραφομένων στο κεφάλαιο αυτό, έρχονται σε αντίθεση κατά τη γνώμη μου, με τις θέσεις που έχει η πατρίδα μας (οικογένεια, θρησκεία, πατρίδα) καθιερώσει.  Μπορούμε να φαντασθούμε τι θα γίνει αν βρεθούν  2 ή 3 Αξκοί με τη νοοτροπία αυτή σε μια μονάδα ή σχηματισμό;

Η εικόνα επιτυχίας (σελ. 151-153)

Η πρώτη εντύπωση που θα σχηματίσει ή θα σχηματίσουν για σας ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που θα συναντήσετε είναι πλέον σημαντική. Ανασκευάζεται πολύ δύσκολα και διαρκεί για πολύ καιρό.
Η εξωτερική εμφάνιση (πρόσωπο, κόμη, ενδυμασία, τρόποι  συμπεριφοράς, ομιλία κ.α.) επηρεάζει πολύ. Η τάξη, ο διάκοσμος του χώρου που εργαζόμαστε επηρεάζει επίσης. Κακή στάση του σώματος, ο πλαδαρός τρόπος βαδίσματος, κουρασμένο βάδισμα, δίδουν την εντύπωση γήρανσης και ασκήμιας.

Ο Λόγος (λεκτική επικοινωνία)

Κατά τη συνομιλία πρέπει να σκεπτόμαστε  καλά τις εκφράσεις, ομιλούμε με πειστική και σοβαρή φωνή, φυσικό τρόπο και χαμηλό τόνο. Δεν επιτρέπονται διαπληκτισμοί, φωνασκίες, προσβολή των συνομιλητών καθώς και επαναλήψεις τετριμμένων εκφράσεων. Χρησιμοποιούμε στρωτή γλώσσα. Για να επιτύχουμε πρέπει να μελετήσουμε βιβλία πάσης φύσεως, ιδιαίτερα λογοτεχνικά και να ασκηθούμε στην ορθοφωνία.

Ας έχουμε πάντα υπ’ όψιν μας την επιμονή του Δημοσθένη (για την προφορά του ρο) και ας τον μιμηθούμε.

Η Μεγαλόπνοη Σκέψη

Σήμερα όλα έχουν εξερευνηθεί και έχουν ειπωθεί από προγενέστερους, έχουν γραφτεί σε βιβλία, τα οποία πρέπει να βρούμε και να μελετήσουμε, ανάλογα με το επάγγελμα ή το αξίωμα που ο καθένας έχει, για να πάρουμε το απόσταγμα της κοπιαστικής εργασίας τους, πνευματικής και υλικής και με βάση αυτή, να προχωρήσουμε μπροστά ένα τουλάχιστον βήμα. Ο συγγραφέας συνιστά «αντιγράψτε, αντιγράψτε, αντιγράψτε». Αν κάποιος ανήκει στους προικισμένους ανθρώπους, που το μυαλό τους γεννά ιδέες, η συμβουλή του είναι να τις θέτει σε εφαρμογή.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.