του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Θα περίμενε κανείς ότι η αποκάλυψη των αλλεπάλληλων φιάσκων της  ΥΠΑ σε θέματα μείζονος εθνικής σημασίας και η πρόσφατη αλλαγή της ηγεσίας της,  θα συνέτιζαν επί τέλους την περίεργη αυτή υπηρεσία η οποία, με τον τρόπο που λειτουργεί, δίδει την εντύπωση ότι έχει αυτοανακηρυχθεί σε περίπου αυτόνομη επικράτεια  εντός του ελληνικού κράτους και πράττει τα πάντα κατά το δοκούν, αγνοώντας τους πάντες και τα πάντα. Το αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως δεν είναι βέβαια άγνωστο και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν την άποψη ότι όσα οφέλη έχουν αποκομίσει οι Τούρκοι στο Αιγαίο  δεν οφείλονται τόσο  στις δικές τους ικανότητες, όσο  στην ανεπάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας και στον αποσυντονισμό που η ίδια προκαλεί σε όλες τις συναρμόδιες αρχές και υπουργεία.

Το τελευταίο της κατόρθωμα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής και κυρίως μιας νοοτροπίας  που, αν δεν  εμβάλει σε σκέψεις για την νοητική επάρκεια αυτών που χειρίζονται κρίσιμα εθνικά θέματα, όπως η εναέρια κυκλοφορία, ο εθνικός εναέριος χώρος κ.λπ., προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη.

Αυτή τη φορά, το θέμα αφορά στην αναθεώρηση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου της χώρας, ο οποίος από το 1988 αποτελεί νόμο του κράτους και καλύπτει θέματα μείζονος εθνικής σημασίας, όπως το εύρος των χωρικών μας υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου, τα στρατιωτικά αεροσκάφη,  τις πτήσεις τους κ.ά. τα οποία, εν όψει των τουρκικών διεκδικήσεων, έχουν προσλάβει ιδιαίτερη σημασία και φυσικά αποτελούν συναρμοδιότητα του ΥΠΕΞ αλλά και του ΥΠΕΘΑ.

Αυτό το σοβαρότατο θέμα  η ΥΠΑ ανέλαβε να το διεκπεραιώσει μόνη της (!), όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΞ της 11ης Ιουνίου 2004, εν πλήρει αγνοία του τελευταίου. Όπως, μάλιστα  συνάγεται από την πρώτη παράγραφο του ως άνω εγγράφου και τις επανειλημμένες αυθαιρεσίες και έλλειψη συνεργασίας της ΥΠΑ με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία, το ΥΠΕΞ φαίνεται να πληροφορείται περί των ενεργειών της ΥΠΑ από …ειδικό προς τούτο δίκτυο πληροφοριών ή μεμονωμένους πληροφοριοδότες….

Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το κείμενο του εγγράφου προς το Γραφείο του κ. Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με αποστολέα (ποίαν άλλη;) την Διεύθυνση Τουρκίας (Α4) του ΥΠΕΞ και κοινοποίηση (ζητώντας βοήθεια;) προς τους επίσης  …αναρμόδιους ΥΕΘΑ,  ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ.

 ΘΕΜΑ: «Σχέδιο νέου Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας περιήλθαν προ καιρού, έχει συνταχθεί από επιτροπή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Σχέδιο αναθεωρημένου Αεροπορικού Δικαίου, το οποίο μάλιστα εστάλη για σχόλια προς τον ΙCAO.

Λόγω της σπουδαιότητας του εγχειρήματος, δοθέντος ότι μέρος του περιεχομένου του εν λόγω Κώδικα άπτεται θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντός μας, ενώ σημαντικές εξελίξεις (π.χ. εφαρμογή κανονισμών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού) θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν κατά την διαμόρφωσή του, ζητήσαμε προφορικώς από το Γραφείο σας όπως το εν θέματι κείμενο μας αποσταλεί αρμοδίως.

Επειδή, παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές μας οχλήσεις, δεν μας έχει περιέλθει, θα παρακαλούσαμε, και πάλι, όπως το αρμόδιο τμήμα της ΥΠΑ μας αποστείλει το εν λόγω Σχέδιο, προκειμένου να το εξετάσουμε και από πλευράς μας.

Με εντολή Υπουργού

    Ο Διευθυντής

Βασίλειος Πισπινής

Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄

Πώς αντέδρασε η ΥΠΑ σε αυτό το «όζον» απελπισία έγγραφο του ΥΠΕΞ (το εγχείρημα «άπτεται θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντός μας», «παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μας» κ.λπ.) και την σαφέστατη δήλωση αρμοδιότητός του («προκειμένου να το εξετάσουμε και από την πλευρά μας») η ΥΠΑ τους απάντησε με e-Mail  μία εβδομάδα αργότερα (αν και  με ημερομηνία 18.6.2003!), λέγοντάς τους ότι τους το στέλνει «για ενημέρωσή τους»! Φυσικά, αφού το είχε ήδη στείλει στον ICAO, με πιθανότατο το αποτέλεσμα να το λάβουν από εκεί οι Τούρκοι, όχι μόνο χωρίς το δικό μας ΥΠΕΞ να έχει εξετάσει το σχέδιο από απόψεως καλύψεως των εθνικών μας συμφερόντων, αλλά και χωρίς καν να το έχει αναγνώσει.

Στην απάντηση,  που σημειωτέον δεν υπογράφει ο Διοικητής προς τον οποίον απεστάλη το έγγραφο του ΥΠΕΞ, αλλά ο υποδιοικητής (και αυτό πολύ ήταν…), ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται ότι  τελικά δεν …πέφτει λόγος στο ΥΠΕΞ, επικαλούμενος την «κείμενη νομοθεσία»  την οποία δεν αντιλαμβάνεται ως το σύνολο των νόμων για θέματα αρμοδιότητος εναερίου χώρου, χωρικών υδάτων κ.λπ., αλλά ως τον νόμο με τον οποίον συνεστήθη η επιτροπή!!

ΘΕΜΑ: Σχέδιο νέου Αεροπορικού Δικαίου

(Σχετ. : ΥΠΕΞ 11.6.04)                               (Ημερομηνία) 18.6.2003!

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγρ. 1 του ν. 2912/2001/ ΦΕΚ Α/94/9.5.01συνεστήθη, με απόφαση του Υπουργού ΥΠΜΕ (σ.σ. δηλαδή, ο Υπουργός του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών!) ειδική επιτροπή αναμόρφωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου και παρά το γεγονός  ότι δεν προβλεπόταν από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 36 παράγρ. 2 α και β) η γραμματέας της επιτροπής, με τηλεφωνική αίτηση της Υπηρεσίας σας (σ.σ.: για λόγους ισότητος με την ΥΠΑ, το  ΥΠΕΞ έγινε και αυτό Υπηρεσία), σας διαβίβασε στις 31.3.04 το σχέδιο του Κώδικα με e-mail, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα.

Παρ’όλα αυτά (σ.σ.: οποία μεγαθυμία!), σας υποβάλλουμε εκ νέου με e-mail το σχετικό σχέδιο για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ.

Αν αυτό  το «πράγμα» (ειλικρινά, δεν ξέρουμε πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε) αποτελεί ένδειξη του επιπέδου συνεργασίας συναρμόδιων φορέων μίας χώρας, η οποία αντιμετωπίζει επί μακρόν  μία πληρέστατα οργανωμένη προσπάθεια αμφισβητήσεως  ζωτικών της εθνικών συμφερόντων από άλλη χώρα και παρά ταύτα ουδείς -και  από την καινούργια κυβέρνηση- συγκινείται, το αποτέλεσμα της διαμάχης Ελλάδος-Τουρκίας στην συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

Εκτός, φυσικά, και παρέμβει άμεσα ο Υπουργός του …Υπουργείου Μεταφορών- Επικοινωνιών κ. Μιχ. Ράπτης, ή ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής υλοποιήσει νωρίτερα  την δέσμευσή του περί επανιδρύσεως του κράτους, ξεκινώντας από την ΥΠΑ. Γιατί αυτή η υπηρεσία είναι πλέον επικίνδυνη.

Υ.Γ.: Περισσότερα επί τούτου σύντομα, γιατί το θέμα δεν σταματάει εδώ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s