Μάνος Ηλιάδης, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Φ90

Με σχέδιο νόμου που κατηρτίσθη εν κρυπτώ και παραβύστω στους κόλπους του ΕΠΥΕΘΑ, καταργείται ο Ν. 3187/2003, ο οποίος ανεβάθμισε τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΣ) ως ισότιμες με τα Πανεπιστήμια και καθαιρούνται οι πολίτες Καθηγητές πρώτης βαθμίδος καθώς και τα λοιπά μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) όλων των βαθμίδων. Άπαντες οι ανωτέρω υποβαθμίζονται και επανακρίνονται για την βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητού, καταργουμένης στην ουσία της μονιμότητός τους και της ιδιότητος του Δημόσιου Λειτουργού.

Με το ίδιο νομοσχέδιο, απονέμεται με συνοπτικές και χαριστικές διαδικασίες η ιδιότητα του καθηγητού (Στρατιωτικό Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό – ΣΔΕΠ) σε συνταξιούχους αξιωματικούς -χωρίς να έχουν τα ελάχιστα κατά νόμον βασικά ακαδημαϊκά προσόντα- οι οποίοι «βαφτίζονται» ισότιμοι με τους πανεπιστιμιακούς καθηγητές που είναι μέλη του ΔΕΠ!

Με την εξέλιξη αυτή, επιβεβαιούται τόσο η στήλη, η οποία ανεφέρθη πλειστάκις στο θέμα (π.χ. 27 Μαρτίου, 15 Μαίου, 5 Ιουνίου) όσο και αυτοί που από τον Φεβρουάριο διετυμπάνιζαν (κάνοντας μάλιστα χρήση του ονόματος του κ. Υπουργού, όπως είχαμε αναφέρει στις 27.3.04) ότι θα καταργούσαν τον ισχύοντα νόμο. Σε εκτενές σχόλιό μας, στις 15 Μαίου, είχαμε αναφέρει ότι οι ίδιοι κύκλοι διέδιδαν πως   θα καταργούσαν τις θέσεις του κοσμήτορος και των διευθυντών τομέων, θα τους αντικαθιστούσαν με στρατιωτικούς διευθυντές και θα επετύγχαναν αυτό που επεδίωκαν ανέκαθεν. Να καταλάβουν, δηλαδή, με κομματικές διαδικασίες και διασυνδέσεις, θέσεις καθηγητών. Και για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε τόσο η στήλη όσο και οι εν λόγω κύκλοι, διότι οι επινεχθείσες αλλαγές προβλέπουν ακριβώς αυτά που …προέβλεψαν οι ίδιοι.

Η στήλη θεωρεί ότι ο Υπουργός Αμύνης δεν είναι δυνατόν να έχει ενημερωθεί ακόμη για το απαράδεκτο και προχειρότατο (κυριολεκτικά γραμμένο στο γόνατο) νέο σχέδιο νόμου, το οποίο προωθούν ορισμένοι εκ των συνεργατών του, αποβλέποντες στην ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων συγκεκριμένων ατόμων, όπως καταγγέλλλουν οι καθηγητές. Η κυριαρχούσα άποψη είναι ότι κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη του Υπουργού, με επικεφαλής γνωστό «δίδυμο», με το ίδιο όνομα (ο ένας καθηγητής πανεπιστημίου, χωρίς γνώση του χώρου των ΑΣΕΙ και ο άλλος συνταξιούχος αξιωματικός, ωρομίσθιος καθηγητής στην Σ.Σ.Ε.) εμφάνισαν ένα προσωπικό τους δημιούργημα ως σχέδιο νόμου το οποίο συνέταξε, δήθεν, μια εικονική επιτροπή. Η τελευταία, όπως μας καταγγέλλεται, ουδέποτε συνεστήθη επισήμως, αλλά «συνεδρίασε» 4-5 φορές προκειμένου να νομιμοποιηθεί, ή μάλλον για να «ξεπλυθεί», το απαράδεκτο κείμενο που συνέταξε το πραναφερθέν δίδυμο. Κατά τις πληροφορίες μας, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την δυσφορία τους όχι μόνο για το γεγονός ότι «εσύρθησαν» σε αυτή την περίεργη διαδικασία, αλλά και για τον τρόπο που τους επεβλήθησαν οι έτοιμες απόψεις του διδύμου. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στην εν λόγω «επιτροπή» δεν συμμετείχαν θεσμικά όργανα, όπως τα Γενικά Επιτελεία, οι Σχολές, οι Διευθύνσεις Εκπαιδεύσεως κ.λπ. και φυσικά ούτε και οι Καθηγητές.

Η συνέχεια της υποθέσεως απέπνεε επίσης μεθόδευση. Το περί ού ο λόγος σχέδιο νόμου εκοινοποιήθη στα Επιτελεία και στις Σχολές, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου (σ.σ. ο Αύγουστος είναι ιδανικός μήνας για τέτοιες περιπτώσεις) για σχόλια, ή μάλλον για «ενημέρωσή τους» επί του θέματος, δίδοντάς τους περιθώριο ολίγων ημερών να απαντήσουν…

Όπως μας ενημέρωσαν καθηγητές και αξιωματικοί, το σχέδιο νόμου δεν αντέχει καν σε κριτική διότι περιέχει τόσα πολλά αντιφατικά στοιχεία που εκτός από απαράδεκτο το καθιστούν και ανεφάρμοστο. Η στήλη παραθέτει λίγα μόνο στοιχεία για τα οποία το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να αποσυρθεί άμεσα:

  • Το νομοσχέδιο εισάγει τον θεσμό του Στρατιωτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΣΔΕΠ) για εν ενεργεία ή συνταξιούχους αξιωματικούς, οι οποίοι δύνανται να εκλέγονται σε καθηγητικές βαθμίδες, όπως αυτές των Πανεπιστημίων και με τα ίδια δικαιώματα, χωρίς να είναι απαραίτητα κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με βασικό προσόν τον βαθμό τους. Με αυτό καταλύεται κάθε έννοια ακαδημαϊκής αξιοκρατίας, διότι «βαφτίζονται» ως ερευνητές άτομα που δεν έχουν το βασικό προσόν -την ερευνητική ικανότητα- η οποία παγκοσμίως πιστοποιείται με το διδακτορικό δίπλωμα.
  • Το νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα στα ΑΣΕΙ να χορηγούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των μελών ΣΔΕΠ που θα καταλάβουν τις προβλεπόμενες θέσεις δεν θα έχουν διδακτορικό δίπλωμα.
  • Επιχειρείται εξίσωση και ισοτίμηση βεβαιώσεων σπουδών Σχολών Επιμορφώσεως του ΥΠΕΘΑ, διαρκείας 6-10 μηνών, με Μάστερ και Διδακτορικά!
  • Δημιουργείται Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και σώμα εκλογής μελών ΔΕΠ, με σύνθεση που θυμίζει στρατοδικεία γνωστών εποχών, όπου οι αρμόδιοι καθηγητές θα αποτελούν μία ασήμαντι μειοψηφία.
  • Καταργείται ο Κοσμήτορας που διεσφάλιζε την πανεπιστημιακή δομή των ΑΣΕΙ, κατοχυρώνοντας την ισοτιμία τους με τα ΑΕΙ, και την θέση του παίρνει Στρατιωτικός Διευθυντής, στον οποίο θα υπάγονται οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές διευθυντές τομέων ακαδημαϊκών μαθημάτων (μέλη ΔΕΠ) που όμως δεν θα υπάρχουν, λόγω καταργήσεώς τους στις μεταβατικές διατάξεις!
  • Με βάση τις τελευταίες, οι οποίες αποτελούν μνημείο προχειρότητος και ερασιτεχνισμού, το προσωρινό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να συσταθεί σε ό,τι αφορά στα μέλη του ΔΕΠ και ΣΔΕΠ.
  • Στις μεταβατικές διατάξεις και με συνοπτικές διαδικασίες, εντάσσονται -μετά από «κρίση» του Προσωρινού Στρατιωτικού Συμβουλίου- συνταξιούχοι ανώτατοι αξιωματικοί, χωρίς Διδακτορικό Δίπλωμα, σε καθηγητικές βαθμίδες, στις οποίες υπηρετούν σήμερα ως ωρομίσθιοι ή συμβασιούχοι καθηγητές και των οποίων τα συμφέροντα εθίγησαν με τον Ν. 3187/2003.

Τελικά, αυτό αποκαλύπτει και την σκοπιμότητα του προωθούμενου νέου νόμου, ο οποίος φαίνεται να έγινε για να τακτοποιηθούν 20-25 συνταξιούχοι αξιωματικοί σε καθηγητικές θέσεις ΔΕΠ, οι οποίοι με βάση τον προηγούμενο νόμο δεν μπορούσαν να γίνουν καθηγητές χωρίς διδακτορικό δίπλωμα σε θεωρητικά μαθήματα (τα οποία μέχρι τώρα τα είχαν βαφτίσει «στρατιωτικά», όπως π.χ. «Στρατιωτική Χημεία»!).

Το μεγαλύτερο, όμως, ατόπημα του προωθουμένου νομοσχεδίου είναι η καθαίρεση όλων των καθηγητών πρώτης βαθμίδας (με προσόντα καθηγητών πανεπιστημίου, οι οποίοι παλαιότερα ήταν Τακτικοί Καθηγητές Εδρών, ισότιμοι με καθηγητές ΑΕΙ και με τον Ν. 3187 εντάχθηκαν ως Καθηγητές πρώτης βαθμίδος) και η επανάκρισή τους για την βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητού!

Οι έσχατοι έσονται πρώτοι δηλαδή και οι πρώτοι, έσχατοι…..

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.