Προκήρυξη προς τις Βουλγαρικές Αρχές Κατοχής, Εθνική Οργάνωσις Ελλήνων ανταρτών 15/5/1944

Η Εθνική Οργάνωσις Ελλήνων ανταρτών

Π ρ ό ς

Τας Βουλγαρικάς αρχάς

Κατά την σημερινήν εποχήν δεν επιστεύαμεν ότι θα υπήρχε λαός τόσον βάρβαρος και άξεστος. Σας γνωρίζομεν από τα παλιά χρόνια, αλλά επιστεύαμεν ότι εξηυγενίσθητε, δυστηχώς όμως ανήκετε εις τους προ Χριστού αιώνας. Συλλαμβάνετε αθώους και αόπλους χωρικούς και τους αχρηστεύετε με ξυλοδαρμόν άνευ ουσιαστικής τινός αιτίας.

Οι βανδαλισμοί ούτοι δεν παρατηρούνται σήμερον όχι εις τους Ευρωπαϊκούς λαούς, αλλ ούτε και εις τους Αφρικανικούς. Πυρπολείται χωρία με την απλήν αιτιολογίαν ότι τροφοδοτούν αντάρτας. Τι σας φταίει ο κόσμος αφού μας τροφοδοτούν οι ίδιοι Πρόεδροι σας Βούλγαροι επί αδρά πληρωμή και Βούλγαροι κάτοικοι της συνοριακής ζώνης οπόθεν ως καλώς γνωρίζετε χιλιάδες οκάδες διάφορα είδη τροφίμων καταφθάνουν εις τα λημέρια μας. Γνωρίζετε τας τοποθεσίας των λημεριών μας και αντί ως Κράτος ωργανωμένον να επιδιώξητε την εξώντοσιν μόνον των ενόπλων δυνάμεων μας συλλαμβάνετε και εκτελείτε με τον πλέον βάρβαρον τρόπον γυναικόπαιδα. -Ντοκουμέντα ότι επιδιώκετε εκδίκησιν με φανατισμόν και μίσος, ξυλοκοπείτε μέχρις αχριστεύσεως αθώους χωρικούς οι οποίοι αναγκάζοανται να εγκαταλείψουν τας οικογενείας των και να μεταβούν εις Θεσσαλονίκην προς θεραπείαν, διότι δεν τολμούν να παρουσιασθούν εις τους Βουλγάρους ιατρούς. Δεν έφθαναν αυτά αλλά και τα προηγηθέντα τραγικά εγκλήματα της Δράμας, ήλθατε και κάψατε τα χωριά Μπόϊβα και Μπαϊραμλή με την αιτολογίαν ότι τροφοδοτούν αντάρτας. Αν και τούτο δεν είναι δικαιολογιτικόν διά τους σημερινούς λαούς και δικαιολογιτικόν αρκετόν δεδομένου ότι με την καταστροφήν χωρίων δεν αποδεκατίζονται οι αντάρται αλλά θα αλλάξουν περιφέρειαν μόνον, αν παραδεχθώμεν όμως ότι είναι Κρατικά μέτρα ανάλογα με την Εθνικήν σας εξέλιξιν ο σκωτομός αθώων γυναικοπαίδων δεν δικαιολογείται. Εις το χωρίον Μπόϊβα εσκοτώσατε τον Αναστάσιον κ. Σαρηγιανίδη και τον Γεώργιον Γρ. Τουρφαντίδην 15 και 16 ετών παιδιά, συνελάβατε εις το χωράφι και διά των λόγχων σας εβγάλατε τα μάτια των και τινάξατε τα μυαλά των. Εσκωτόσατε την 16ετιδα Αναστασίαν Γ.Παπαδοπούλου διότι δεν οικανοποίησεν την βάρβαρον απαίτησιν ενός στρατιώτου, εσκωτόσατε την Μαρίαν Χ. Αρχιτεκτονίδου οικοκυράν, 55 ετών άνευ λόγου. Εσκωτόσατε τον Ευριπίδην Παπαδόπουλον φιλήσιχον χωρικόν αφού προηγουμένως εκόψατε τα αυτιά του και τον ετυρρανήσατε αρκετά. Εσκωτόσατε τον Δημήτριον Σαββίδην εργαζόμενον εις το χωράφι του με τον πλέον φρικιαστικόν τρόπον. Εκάψατε το χωριό και εντός του πυρπολημένου σχολείου ερρίψατε αθώους χωρικούς, αφού προηγουμένως αρκετά εβασανίσατε αυτούς ενώπιον γυναικοπαίδων. Τον δε Ηλίαν Καζαντζίδην συνελάβατε ζώντα, εσχίσατε το στήθος του και ερρίψατε έξω τα εντόσθια του. ΄Εγκλημα που ίσως μέχρι σήμερον δεν έγραψεν η Ιστορία. Εσκωτόσατε και άλλους, ερρίψατε στα καιόμενα σπίτια και αυτούς εκάψατε άνευ διακρίσεως άνδρας, παιδιά, γυναίκας και κοράσια. Μετά παρέλευσιν μιάς ημέρας ήλθατε εις Μπαϊραμλή και αφού εκάψατε όλας τας οικίας και περιουσίας των χωρικών εσκωτόσατε μετά βασάνων τον 80ετή γέροντα Νικόλαον Τσομπάνογλου και τον 66ετή Γεώργιον Παπαδόπουλον, άλλους δε ηύρατε διότι είχον φύγει. Ακούσθηκε ποτέ Κράτος που κυβερνά έναν λαόν να επιτίθεται εναντίον του λαού που διοικεί και να σκωτόνη γυναικόπαιδα και γέρους 80 ετών; Και δεν σας οικανοποίησαν αυτά και αι ληστείαι που διεπράξατε, εισήλθον άνδρες τινές εις την εκκλησίαν και διά της λόγχης ξέσχισαν τα εικονίσματα και κομμάτιασαν την Αγίαν Τράπεζαν. Ποδοπάτησαν τα πάντα και ούρησαν εντός της εκκλησίας. Απόδειξις τρανωτάτη ότι δεν είσθε μόνον Βούλγαροι βάρβαροι αλλά και αθεϊσταί. Διά ταύτα, θα αλλάξωμεν την μέχρι σήμερον τακτικήν μας και θα εκτελέσωμεν εις το εξής τους συλλαμβανομένους αιχμαλώτους και τραυματίας, θα προβώμεν και ημείς εις αντίποινα εναντίον του αμάχου Βουλγαρικού πληθυσμού. Ενώ γνωρίζετε τόσον καλά ότι δυνάμεθα και ημείς να εξωντόσομεν άμαχον Βουλγαρικόν πληθυσμόν και να πυρπολήσωμεν χωρία, αποφεύγομεν τους βομβαρδισμούς, σεβόμενοι τους Διεθνείς νόμους, πώς εσείς Κράτος ολόκληρον σκωτόνετε γυναικόπαιδα και πυρπολείται χωρία. Ο θεοσεβής χριστιανός δεν μπορεί να είναι βάρβαρος εις τόσον βαθμόν ώστε να σκωτόνη διά λόγχης και μαχαίρας αθώα παιδιά 15ετή, γέρους 80ετείς, και γυναικόπαιδα στα χωράφια, να ανασιουργή εις τον οίκον του Θεού. Τι εμπυστοσύνην μπορεί να έχη ένας τίμιος λαός εις τας αρχάς και τα όργανά σας ύστερα από τόσας σκληράς δοκιμασίας που ουδείς λαός εδοκίμασεν κατά τους μετά Χριστόν αιώνας; Τον βομβαρδισμόν σας θα καταγγείλωμεν ενώπιον ολοκλήρου του κόσμου διά των μέσων που διαθέτομεν και θα αρχίσωμεν τα ανάλογα αντίποινα, εφ όσον δεν είσθε Κράτος οργανωμένον επί των βάσεων της δικαιοσύνης αλλά συγκρότημα ενός απολιτίστου και βαρβάρου λαού. Δεδομένου ότι αν είχατε ίχνος ανθρωπισμού δεν θα διεπράττατε τοιαύτα φρικιαστικά εγκλήματα εις βάρος του αόπλου και αθώου λαού ον διοικείτε κατ απαίτησιν των δύο ισχυρών Αυτοκρατοριών.

Εν Πασχαλιά τη 14- Μαΐου-1944

Ο Γενικός Αρχηγός                      Ο Γενικός Γραμματεύς Αντώνιος Φωστηρίδης                                   Παναγιώτης Παπαδόπουλος

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s